Kategorier

Meny

Konto

Tørt, eller tørt nok for maling?

Treverket i fasaden må være tørt nok før du maler. Sjekk relativ fuktighet i underlaget med en fuktindikator!

av   |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Tørt, eller tørt nok for maling?

Foto: Chera Westman/ifi.no

Før du maler fasaden eller beiser terrassen, må du kontrollere at kledningen er tilstrekkelig tørr.

– Maler du på en overflate som ikke er tørr nok, risikerer du at malingen flasser, at det oppstår begroing under malingen, at du får skjemmende umalte striper når treverket tørker og krymper, eller i verste fall at treverket begynner å råtne, sier malermester Chresten Nielsen, teknisk sjef hos Beckers.

Dele på Pinterest Krympestriper på hus

Foto: Chera Westman/ifi.no

KRYMPESTRIPER: Fuktig treverk sveller, og hvis det blir malt kan det oppstår umalte striper når treverkrt tørker.

Indikerer forekomst av fukt

Produsentene av maling og beis anbefaler maksimal relativ fuktighet (RF) rundt 16 prosent. RF er et mål på mengden fukt i forhold til egenvekten til treet og undersøkes elektrisk fuktmåler eller fuktindikator. Dette er et lite apparat med to nåler som stikkes inn i treverket på ulike steder.

Apparatet sender ut en svak elektrisk strøm, og måler motstand og ledeevne i treverket. Siden vann leder strøm bedre enn treverk, kan målingene si hvor mye fukt det er i underlaget.

Dele på Pinterest Endeved på hus

Foto: Chera Westman/ifi.no

ENDEVED: Nederst på kledningen, rundt vinduer og andre utsatte steder bør måles ekstra nøye.

Mål terrassen også

Fuktindikatoren bør være utstyrt med en knapp for valg av aktuelt treslag, og nålene skal plasseres på tvers av fiberretningen. Temperaturen i luften bør ligge mellom +15 ⁰C og +25 ⁰C for å minimere risikoen for feilmålinger. Mål RF på flere steder rundt huset, og fokuser på de mest fuktutsatte områdene på huset, som for eksempel endeveden og områder rundt vinduer og dører, og vær obs på om tallene forandres kraftig mellom målingene.  For trykkimpregnert treverk kan fuktindikatoren vise på store avvik, på grunn av forekomst av impregneringssalter i treverket.

– Når trykkimpregnert treverk har stått til tørk en tid, kan en måling av fukten gi en indikasjon på hvor tørt treverket har blitt. Saltene i impregneringen kan påvirke resultatet, og måleren gir derfor ingen eksakte svar, men er en god indikator, sier Per Myhre, teknisk sjef i Nordsjö.

Dele på Pinterest SALTAVVIK

Foto: Chera Westman/ifi.no

SALTAVVIK: Kobbersaltene i impregnert treverk kan gi usikre målinger, men kan fortsatt gi en indikasjon på om terrassen er tørr nok for beising.

LES OGSÅ

Finn din nærmeste

POPULAERT NU
SISTE ARTIKLER
[Some text some message]