Kategorier

Meny

Konto

menu
Annonse
Annonse

Vinylgulv med gode miljøkarakterer

Polyflor har latt eksterne eksperter gjennomgå EPD-ene for alle vinylprodukter, og gi karakter på miljøpåvirkning. – Vi er ikke overrasket over de gode resultatene, og dette er et løft for vinyl som produktgruppe, sier Jan Åge Iversen hos Polyflor.

cloud_download
fullscreen
 • <B>VALGBART: </b>For utbyggere, rådgivere og arkitekter er databasen verdifull når de skal finne produkter som støtter miljøprofilen til bygget.

  Foto: ECOproduct

 • <B>MILJØPROFIL:</b> Både ved BREEAM-prosjekter, offentlige bygg og andre signalbygg er det vanlig å bruke ECOproduct for å finne produkter, sier Arne Hammerstad. </B>

  Foto: Polyflor

 • <b>MILJØBRA: </b>Vinylgulv kan få gode miljøkarakterer. Det viser ECO-products gjennomgang av EPD-ene til alle Polyflors vinylprodukter – homogene, heterogene og sklihemmende gulv.

  Foto: Polyflor

 • <b>GOD PROFIL:</b> – Våre vinylgulv har gjennom mange tiår forbedret sin miljøprofil, og vi er derfor ikke overrasket over resultatene. Det er dog en stor trygghet å kunne vise miljøegenskapene ved et tredjepartsertifisert dokument, sier Jan Åge Iversen hos Polyflor.

  Foto: Polyflor

 • <b>DATABASE: Databasen viser i hvilken grad de ulike produktene innfrir miljøkravene i form av karakterer fra 1-8, der 1 er best.</b>

  Foto: ECOproduct

 • <b>GJENBRUK:</b> Polyflors homogene produkter består av opptil 25 prosent av gjenbruksmateriale, mens de heterogene har et snitt på 40 prosent.

  Foto: Polyflor

Annonse
Annonse

Polyflor har bedt Byggtjeneste gå gjennom EPD-ene for vinylproduktene i sortimentet for å beregne miljøprofilen til disse ved en tredjepartsvurdering. Produktene er så meldt inn i ECO-product som er en metode og database for miljøvennlige materialvalg i byggenæringen. Her stiller tepper, vinyl, linoleum og andre typer gulv på likt i utgangspunktet, og nøkkeldata blir vurdert etter de samme kriteriene.

– ECOproduct gjør det mulig å sammenligne ulike produkter. Nå kan vi bevise det vi har visst hele tiden, våre vinylprodukter er et godt miljøvalg. Vi har en så god miljøprofil at våre produkter kan brukes i alle typer miljøbygg, sier Jan Åge Iversen, teknisk sjef i Polyflor.

Lettere å skjønne enn EPD

VALGBART

VALGBART: For utbyggere, rådgivere og arkitekter er databasen verdifull når de skal finne produkter som støtter miljøprofilen til bygget.
camera_alt (ECOproduct)

Bakgrunnen for ECOproduct er at informasjonen i EPD-er oppleves som vanskelig å lese. En EPD er heller ingen miljødeklarasjon, men et regnskap der miljøpåvirkningen gjøres rede for på en standardisert måte.

I ECOproduct dekodes og settes poeng på miljøegenskaper til materialer, slik at ulike produkters forskjellige miljøpåvirkning kan sammenlignes. Er resultatene gode nok, gir de poeng i Breeam NOR-prosjekter.

For utbyggere, rådgivere og arkitekter er databasen verdifull når de skal finne produkter som støtter miljøprofilen til bygget, og for håndverkere er den nyttig når de ønsker å presentere trygge produkter for sin oppdragsgiver.

Rødt, hvitt og grønt

Database

DATABASE: Databasen viser i hvilken grad de ulike produktene innfrir miljøkravene i form av karakterer fra 1-8, der 1 er best.

Basert på informasjonen i gjeldende EPD-er vurderes en byggevare i forhold til inneklima, innhold av helse- og miljøskadelige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Produktet måles på ulike ting innen hver kategori, og jo lavere poengsum som oppnås, dess bedre er miljøprofilen.

I tillegg vises gjennomsnittsverdien i form av symbolene grønt punkt, hvit firkant og rød trekant innen de ulike miljøområdene.

– Grønt er best, men det viktigste er å unngå rødt, sier Hammerstad.

Polyflors vinylprodukter har fått gode karakterer, med grønt punkt på de fleste områder. Minst bra gikk det i kategorien Ressursbruk. Her granskes og vurderes andelen fornybare og ikkefornybare råvarer, bruken av sekundære råmaterialer samt energikilder.

– Innhenting av gode og bærekraftige råvarer er et fokus for Polyflor, noe vi har forpliktet oss til gjennom BES 6001 sertifiseringen. Vinyl kan også gjenbrukes mange ganger uten å miste egenskaper. Alle våre produkter er resirkulerbare og kan gjenvinnes til energi, sier Iversen.

Et løft for vinyl

PVC har bevist sine gode egenskaper gjennom mange år, og nå kan produktet også vise til gode miljøegenskaper.

– Våre vinylgulv har gjennom mange tiår forbedret sin miljøprofil, og vi er derfor ikke overrasket over resultatene. Det er dog en stor trygghet å kunne vise miljøegenskapene ved et tredjepartsertifisert dokument.

– Dette er et løft for vinyl som produkt, avslutter Jan Åge Iversen.

Oppdatert: 17.12.2019  

Polyflors miljøarbeid

• Polyflor er et britisk selskap som produserer vinylgulv i England. Sammen med andre britiske produsenter samler de inn store mengder avkapp og renovert gulvmateriale som brukes i nye gulv. I årene 2009-2015 ble 2000 tonn samlet inn, blant annet fra Norge.

• Hos gulvleggerbedrifter fra Trondheim og sørover står containere til innsamling.

• England ligger langt fremme når det kommer til miljø-arbeid. Blant annet brukes hele BREEAM-systemet der. BREEAM-NOR er kun en liten del av systemet.

• Polyflor oppfyller kravene til sertifieringssystemet BES 6000, og ble i 2017 forfremmet til Excellent.

• Hvert år lager selskapet en omfattende bærekraftsrapport

ECOproduct – Dette vurderes:

Inneklima: Emisjoner av gasser (TVOC, formaldehyd, ammoniakk og kreftfremkallende stoffer) og luktmisnøye.

Helse-/miljøskadelige stoffer Forekomst av stoffer oppført på REACH kandidatliste og godkjenningsliste, stoffer oppført på den norske prioritetslisten, samt stoffer oppført i CLP-for-ordningen.

Ressursbruk: Andel fornybare og ikkefornybare råvarer, bærekraftige/ikke bærekraftige råvarer, bruk av sekundære råmaterialer, samt energikilder og -belastning.

Drivhuseffekt: Globalt oppvarmingspotensial målt i kg CO2-ekvivalenter.

Kilde: ECOproduct

 

 

Gulvleverandører i ECOproduct:

Bolon

Desso

Ege

Fletco

Forbo Flooring

Interface

Polyflor

 

Annonse
Annonse

Finn din nærmeste

Annonse
Annonse
Annonse
Tarkett annons
Annonse
Tarkett annons
[Some text some message]