IFI logo
Se flere bilder
Male mur

Foto: Øistein Lie/ifi.no

Male mur

I Norge har vi tradisjonelt sett bygget mye i tre, men det finnes også mange murhus rundt om i landet. For å kunne velge riktig maling til mur, er det viktig å vite nøyaktig hva underlaget består av.

Åshild Nyhus Tyssen

Åshild Nyhus Tyssen
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Dele
Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ordet mur brukes nærmest som en samlebetegnelse på en rekke mineralske underlag, alt fra betong, sementpuss og kalkpuss til lettklinkervegger og slemmet teglstein. For best mulig resultat, bør du vite hva din murvegg består av før du begynner å male den. De ulike murtypene trenger nemlig ulik malingsbehandling.

     

Vanlig pusstype på bebyggelse fra 1890-1930 var kalkpuss. Fra 1930-1965 ble det benyttet mye kalk/sementpuss, mens det fra 1965 har vært normalt med mursement. Er du i tvil om hva underlaget på ditt hus består av, kontakt en fagmann.

Maling tilpasset underlaget

Her følger en oversikt over hva slags maling du bør benytte på de forskjellige typene underlag:

Sementpuss

Sementpuss finnes i to varianter; en tre-sjiktspuss og en to-sjiktspuss. Tre-sjiktspussen består av et lag ren sementpuss, et lag med en kalk- og sementmix i blandingsforholdet 35/65, og et topplag med kalk og sement der blandingsforholdet er 50/50. På denne typen puss står man rimelig fritt til å velge en sementmaling eller et system basert på silikatmaling, silikonemulsjon eller akrylmaling.

Det finnes også en to-sjiktspuss, der man bruker en armeringsduk i glassfiber mellom pusslagene. Her bør en følge pussleverandørens anbefaling med bruk av silikatmaling.

Kalkrik puss

Når underlaget er en kalkrik puss, det vil si blandingsforholdet mellom kalk og sement er 50/50, bør du benytte en silikatmaling eller en silikonemulsjon.

Blandingspuss

    

På en blandingspuss er silikonemulsjon det riktige valget av maling.

Betong

Skal du male på betong bør du bruke en akrylmaling og en silikonemulsjonsmaling med CO2-bremsende effekt.

Naturstein/teglstein

Bør behandles med impregnering.

Lettklinkerbetong

Kalkrik puss bør behandles med en silikatmaling eller silikonemulsjon, mens en sementrik puss bør behandles med sementmaling eller en akrylmaling.

Sementbaserte fasadeplater

Sementbaserte fasadeplater bør behandles med alkaliefaste akrylmalinger.

Frittstående vegger (kaldmur)

Slike konstruksjoner må beskyttes med beslag for regn, i tillegg til at det må hindres at markfukt trekker opp i veggene. Bruk sementmalinger, eller alternativt silikat eller silikonemulsjon som vil gi et årlig vedlikehold.

Tidligere malt puss

På tidligere malt puss bør du benytte en silikonemulsjon, akrylmaling eller silikat, dersom det er uorganisk flate.

Tidligere malt betong/grunnmur/sementpuss

Dersom disse underlagene er tidligere malt, bør du benytte en akrylmaling som grunnmaling.

Ren kalkpuss

Dersom underlaget er en ren kalkpuss, bør du kontakte fagfolk/murer, for å få hjelp til å velge behandling.

Finn din nærmeste
Mest lest
Annonse
HappyHomes annons
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.