IFI logo
Se flere bilder
Farlige stoffer i produktene

Foto:

Farlige stoffer i produktene

Både vannfortynnbare og løsemiddelholdige malinger kan inneholde farlige stoffer. Innholdet fremgår av HMS-databladet og etiketten.

IFI.NO

IFI.NO
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Dele
Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vannfortynnbare malinger/lakker

Vannfortynnbare produkter er tilsatt konserveringsmidler for å hindre bakterievekst i spannet. Disse stoffene kan være allergifremkallende for følsomme personer selv om konsentrasjonene av disse er svært små. Under tørkeprosessen vil læsemidlene dampe av, og det vil dannes en tørr malingsfilm. (Avgassene) består i hovedsak av vann, men også små mengder glykoler og surhetsregulerende stoffer kan finnes. Noen glykoler er kjent for å være reproduksjonsskadelige (skadelige for fostre eller forplantningsevnen). Disse glykolene brukes ikke av de største produsentene/importørene på det norske markedet. Grunnet bruken av surhetsregulerende stoffer kan spesielt følsomme personer oppleve avgassene som irriterende for slimhinnene. Det er derfor viktig at man sørger for god utlufting både under påføring og noen dager etter at arbeidet er avsluttet

De første vannfortynnbare malingene som kom på markedet var tilsatt myknere og løsemidler, som førte til at de avga gasser til innemiljøet i lang tid etter påføring. I  dag inngår disse stoffene ikke lenger i vanntynnbare malinger, og produktene gasser over langt kortere tidsrom etter påføring, enn for eksempel alkydmalinger med løsemidler. Vanntynnbare malinger kan derfor trygt anbefales også av inneklimahensyn.

Malinger/lakker med organiske løsemidler

Organiske løsemidler kan utgjøre en risiko for det ytre miljøet. De kan være giftige for vannlevende organismer, og kan bidra til dannelsen av bakkenært ozon. Eksponering for organiske løsemidler kan også gi helseeffekter: Symptomer kan være irritasjon av slimhinner og hud, svimmelhet, hodepine, kvalme og irritabilitet. Ved eksponering for høye konsentrasjoner over lengre tid (år) kan man får konsentrasjons- og hukommelsesvansker.

Når alkydoljemalinger begynner å herde kan en rekke organiske forbindelser avgis fra filmen. Noen av disse forbindelsene kan virke irriterende for personer med følsomme slimhinner. Astma-allergikere er mest utsatt. God utlufting både under påføring og noen dager/uker etter at arbeidet er avsluttet er nødvendig. Les advarselteksten og følg anvisningene på emballasjen.

Les om de forskjellige faresymbolene på www.sft.no.

©ifi/GRIP 2002

Finn din nærmeste
Mest lest
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.