IFI logo
Se flere bilder
Skadet parkett kan gjenvinnes til nye gulv

Foto: Jonas Lindström/Tarkett

Skadet parkett kan gjenvinnes til nye gulv

Hvert år rives og kastes mengder av parkettgulv etter skader som dekkes av huseierens forsikringer. Nå skal disse gulvene isteden gjenbrukes. Tryg forsikring, Recover og Tarkett inngår nå et samarbeid om å samle inn gamle gulv som kan brukes til å lage nye parkettgulv.

ifi.no

ifi.no
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Annonse

Tre aktører fra ulike bransjer – Tryg Forsikring, Recover og Tarkett, inngår samarbeid om en gjenbruksordning. Tregulv og parkett fra forsikringssaker, som fortsatt kan brukes, skal gjenvinnes og få nytt liv.

– I vårt bærekraftarbeid har vi et ekstra fokus på gulv og parkett. Sammen med våre skadebegrensningspartnere jobber vi hele tiden for å redde og bevare mest mulig av verdifulle ressurser, og dermed få ned forbruket av nytt gulv, forteller skadedirektør for bygningsskader, Steffen Andreas Gjørva i Tryg Forsikring.

Mer bærekraftig å gjenvinne

Hvert år selges det omtrent 2,6 millioner kvadratmeter med parkett i Norge. Etter en vannskade er det gulvet som oftest blir rammet, og avtalen skal sørge for en sirkulær modell for gjenvinning av gulv som må rives.

– Det sørger for mer effektiv ressursbruk, økt materialgjenvinning, og reduksjon av CO2-utslipp, sier Gjørva.

Tryg fjerner totalt 74 000 kvadratmeter gulv fra vannskader årlig. Det gir en pekepinn på gjenvinningspotensialet for parkett med materiell fra Tryg.

Se flere bilder
hender holder i parkettdeler

Foto: Tarkett

PARKETTRESSURS: Gamle parkettgulv kan brukes som råvare ved produksjon av nye gulv ved at eikesjiktet på toppen av gulvet demonteres, og videreforedles til nye toppsjikt. 

Innovativ materialbruk

Samarbeidet mellom de tre aktørene skal bidra til at verdifulle ressurser blir brukt i nye produkter.

– Frem til nå har det vært normal prosedyre å levere gulv til et avfallsanlegg. Vår returløsning redder viktige ressurser, samtidig som sirkulære løsninger handler om å redusere klimaavtrykket. Det forutsetter innovativ materialbruk, sier Per Olaf Øxseth, som er administrerende direktør for Tarkett.

Tarkett henter materiell fra skadestedet, og sender det til egen fabrikk som gjenvinner parketten. Eikelaget på toppen av gulvet demonteres, og videreforedles til nye toppsjikt - resultatet blir ny eikeparkett.

I tråd med FNs bærekraftmål

– Eik er en verdifull og etterspurt ressurs. Ved at vi jobber sirkulært, reduserer vi dermed uttaket av nye råvarer, sier Per Olaf Øxseth i Tarkett.

I Recovers bærekraftstrategi er FNs bærekraftmål nummer 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon» og 13 «Stoppe klimaendringene» - definerte som sentrale.

– Det er derfor naturlig for oss å ta del i et viktig miljøsamarbeid som bidrar positivt på mange områder sier Alfred Hegnar, CCO i Recover.

Dette er et pilotprosjekt som startet i desember 2023. Første halvdel av 2024 vil brukes til å høste erfaringer og tilpasse prosessen der man underveis ser at det er hensiktsmessig. Det er Tarketts returordning ReStart som benyttes til å ta materialene tilbake til gjenvinning i fabrikk.

Finn din nærmeste
Mest lest
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.