IFI logo
Se flere bilder
Bruk håndverker

Foto: Beckers/ifi.no, Höganãs/ifi.no

Bruk håndverker

Å lage eller å pusse opp et bad er ikke noe man tøyser med. Våtrommet må være tett og tørt. Å bruke en våtromssertifisert bedrift er den beste løsningen om man vil unngå problemer og uønskede kostnader.

Eleni Maria Stene

Eleni Maria Stene
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Dele
Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mulighetene for å gjøre feil under både nybygging og rehabilitering er mye større i våtrom enn i andre rom, og de negative konsekvensene kan bli store. Byggebransjen har derfor laget Byggebransjens våtromsnorm, BVN, som beskriver hvordan arbeidet skal gjøres og hvilke materialer som skal brukes. Normen gjør det enklere og tryggere for både kunder og fagfolk.

- Å bruke en våtromssertifisert bedrift er en kvalitetssikring, en trygghet for kunden for at håndverkerne faktisk kjenner til de normer som kreves i et våtrom, sier Østen Bjørvik, malermester i Bjørvik & Haugen AS i Sandefjord. Han jobber selv i et våtromssertifisert firma og vet hvor viktig det er å følge den anbefalte våtromsnormen.

Det finnes nok av skrekkeksempler på lekkasjer og fukt som har ført til store ødeleggelser i norske hjem og ubehagelige utgifter i form av reparasjoner. Fukt og mugg kan også være helseskadelig, og man kan utvikle for eksempel allergier. En våtromssertifisert håndverker har gått kurs gjennom Fagrådet for våtrom (FFV) der han eller hun har tilegnet seg kunnskap om både materialer og oppussingsmetoder som gjør at fukt og vannskader skal unngås.

- Den sertifiserte håndverkeren har fått opplæring i oppbyggingen av våtrommet med hensyn til fall, membran, oppstikk og materialvalg, forteller Bjørvik. Alle disse faktorene er helt avgjørende for et vellykket bad.

Det er viktig å sjekke at håndverkeren og/eller bedriften du bruker faktisk er sertifisert. Våtromsmerket og Mestermerket er merker man skal se etter, men se opp for falske kopier!  - - Ta kontakt med Fagrådet for våtrom (FFV) om du vil ha tak i de "riktige", sertifiserte håndverkerne, poengterer Bjørvik. Man kan også be om å få se håndverkerens våtromssertifikat.

Det sikreste alternativet er å bruke en våtromssertifisert bedrift ved totaloppussing av badet. En slik bedrift har kunnskap om hele prosessen og alle de ulike arbeidene som skal utføres. Det finnes i alt 780 slike bedrifter i Norge. Se www.ffv.no for en fullstendig oversikt.

7 gode råd for å lykkes med badet

1.Benytt godkjent våtromsbedrift gjennom Byggebransjens våtromsnorm

Mange bransjeforeninger og systemer har medlemssøk tilgjengelig på sine nettsider, deriblant Fagrådet for våtrom. Fagrådets lister viser bedrifter som har gjennomført opplæringssystemet. Kompetanse er et nøkkelord for vellykket prosess.

2. Sjekk referanser

Hent alltid inn referanser fra tidligere kunder. Dyktige våtromsentreprenører er ikke redd for at referansene sjekkes. Dersom du benytter uorganisert bedrift, sjekk også bedriften i Brønnøysundregisteret. Sjekk om bedriften har et telefonnummer og en forretningsadresse du kan nå vedkommende på. Det er viktig at du får tak i firmaet også i fremtiden.

3.Beskriv arbeidsomfang og kvaliteter

Det anbefales å lage en skriftlig redegjørelse for det arbeidet som ønskes utført, om nødvendig også befaring med foretaket før utarbeidelse av pristilbud. Henvis her til at arbeidet skal utføres etter Byggebransjens våtromsnorm.

4. Be om skriftlig tilbud

Ved alle oppdrag hvor arbeidsomfanget er kjent anbefales det å innhente skriftlig pristilbud. Som et minimum må tilbudet inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, tidsramme og beskrivelse av kompetanse i utførende bedrift.

5. Skriv standardkontrakt

Det er viktig at du før arbeidene starter inngår en skriftlig avtale/standardkontrakt med håndverkeren. En god kontrakt forhindrer tvister i etterkant. Det er utarbeidet flere standardkontrakter som er godkjent av forbrukermyndigheter. Standardkontrakter mellom forbruker og profesjonell finnes på Husbankens internettsider.

6. Avtal tilleggsarbeider skriftlig

Viser det seg behov for tilleggsarbeider eller endringer underveis, skal håndverker kontakte deg. Ved endringer eller tileggsarbeider av oppdraget underveis, skal det skrives særskilt avtale om dette hvor mer pris, fradrag, tid etc. kommer tydelig fram.

7. Avslutt oppdraget formelt

Det anbefales befaring før overdragelsen av våtrommet. Eventuelle reklamasjonsarbeider utføres i henhold til avtalte tidsfrister og før endelig sluttoppgjør. Holdes det tilbake et beløp for feil eller mangler som ikke er rettet opp, skal beløpet stå i forhold til verdien av disse arbeidene.

Kilde: Fagrådet for våtrom

Se flere bilder
- Å bruke en våtromssertifisert håndverker gir en trygghet for kunden for at håndverkeren faktisk kjenner til de normer som kreves i et våtrom, sier malermester Østen Bjørvik.

Foto:

- Å bruke en våtromssertifisert håndverker gir en trygghet for kunden for at håndverkeren faktisk kjenner til de normer som kreves i et våtrom, sier malermester Østen Bjørvik.

Byggebransjens våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm

- Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er utviklet av Fagrådet for våtrom (FFV).

- Normen brukes ved planlegging og utføring av våtrom.

- Normen skal bidra til at kvaliteten på våtrom heves med tanke på funksjon og levetid.

- BVN oppfyller kravene i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK). Kravene i normen er på noen områder strengere enn kravene i TE-K.

- Oppdatering og videreutvikling av BVN skjer i samarbeid med SINTEF Byggforsk. Den oppdateres årlig. (kilde: www.ffv.no, www.bks.byggforsk.no)

Finn din nærmeste
Mest lest
Annonse
HappyHomes annons
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.