Kategorier

Meny

Konto

Annonse
Annonse

5 utsatte detaljer du må sjekke

Noen steder på huset er mer utsatt for slitasje og skade enn andre. Her er fem detaljer du alltid bør undersøke før høsten kommer.

  • 5 utsatte detaljer du må sjekke

    Foto: Chera Westman/ifi.no, ifi.no

Annonse
Annonse

Et hus trenger jevnlig vedlikehold og sjekk. Passer du på å fikse skadene med en gang, kan du forhindre store utbedringer senere.

Her er fem punkter du bør sjekke ekstra grundig:

1. De tre V-er: vindski, vannbord og vinduer

Vindskiene, vannbord og vinduer er spesielt utsatt. Disse bør sjekkes ofte, særlig endeveden. Se etter oppsprekking, avflaking, kritting, vanninntrenging, kantslitasje, sopp og alger. Se om vinduskittet er intakt, og om det har oppstått sprekker i foringene. Vinduer på sør- og vestsiden er mer utsatt enn andre.

2. Bakkehellingen

Sjekk at bakken rundt huset heller vekk fra husveggen, slik at regnvann ikke ledes inn mot muren.

3. Grunnmuren

Sprekkdannelse og avskalling bør undersøkes nærmere.

Sprekkdannelse og avskalling bør undersøkes nærmere.

Sjekk at grunnmuren ikke har sprekker og at den er fri for sopp og alger, avskalling, setningsskader, vanninntrenging og saltutslag.

4. Taket

Takstein og takplater kan få mosedannelse, algevekst og overflatesopp. Vask og skrap dette vekk.

5. Takrenner og nedløp

Fjern løv og kvister fra takrenner og nedløp, slik at regnvannet uhindret kan renne vekk. Se etter rustskader og lekkasjer. 

En opprenskning av takrenner må gjøres med jevne mellomrom.

En opprenskning av takrenner må gjøres med jevne mellomrom.

Oppdatert: 17.12.2019  
Annonse
Annonse

Finn din nærmeste

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Les mer

[Some text some message]