IFI logo
Se flere bilder
Velg håndverker med garanti

Foto:

Velg håndverker med garanti

Du er kanskje usikker på hvilke håndverkere du bør henvende deg til. Vi råder deg til å velge en maler- eller byggtapetserbedrift med mesterbrev og medlemskap i bransjeorganisasjonen. Eventuelle anbefalinger kan også komme godt med.

Knut Randem

Knut Randem
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Dele
Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Maler og byggtapetserer er to nært beslektede fag. Hovedarbeidsområdet for byggtapetsereren er legging av tepper og gulvbelegg. Mesterbedriftene i disse to fagene har som regel kompetanse i det andre faget. Mange av dem utfører også gulvsliping og flislegging i egen regi eller med hjelp av underentreprenører. Det behøver derfor ikke å bli en vrimmel av håndverkere i huset/leiligheten din.

Skal det gjøres arbeider som krever spesiell kompetanse, må du også finne fram til de som har slik kompetanse. Dette er særlig viktig ved arbeid i våtrom. Byggebransjen har utarbeidet en egen norm for våtromsarbeider. De bedriftene som er godkjent som våtromsentreprenører er kvalifisert til å lede og gjennomføre alle arbeidene i våtrommene. Det betyr at du ikke trenger å koordinere når den enkelte håndverker skal komme til deg. Våtromsentreprenøren skal ta ansvar for at egne og andre håndverkere kommer og går når de skal.

En slik ordning hvor en av håndverkerne er hovedentreprenør og den eneste du trenger å forholde deg til, kan også avtales for andre arbeider.

Maler- og byggtapetsermestrene er organisert i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) og tilsluttede lokale foreninger/laug. MLF har en kollektiv garantiordning for vanlige forbrukere som kjøper tjenester av medlemmene (gjelder ikke oppdrag organisert gjennom sameie/borettslag). Garantien gjelder for oppdrag regulert av håndverkertjenesteloven.

Dersom medlemsbedriften ikke vil eller ikke er i stand til å rette opp feil og mangler ved det utførte arbeidet, trer MLFs garanti i kraft. Arbeidet kan da bli utført av et annet medlem.

Denne garantien dekker skader og mangler opp til kr 130000 (basert på SSBs konsumprisindeks pr desember 1998). Dersom medlemsbedriften ikke vil eller ikke er i stand til å rette opp feil og mangler ved det utførte arbeidet, trer MLFs garanti i kraft. Arbeidet kan da bli utført av et annet medlem.

Garantien gjelder i de tilfeller hvor håndverkeren var medlem av MLF da arbeidet ble påbegynt. Den dekker ikke refusjon av innbetalte forskudd. Seriøse håndverkere ber ikke om forskudd. De fakturerer a konto etterhvert som arbeidet er utført.

Men før garantien trer i kraft er det viktig at du har forsøkt å komme til enighet med medlemmet. Dersom medlemmet ønsker å rette opp arbeidet, har han også rett til å gjøre det.

I alle fylker har MLF skjønnskomiteer. De er knyttet til den lokale forening/laug og er første steg i reklamasjonsprosessen. Skjønnskomiteen kan besiktige arbeidet og skal avgi sin uttalelse om saken. Som oftest vil medlemmet bøye seg for skjønnskomiteens avgjørelse. Både du og medlemmet har rett til å anke skjønnskomiteens avgjørelse inn for en sentral klageinstans.

Den sentrale klagenemnda er partsammensatt med to medlemmer fra Huseiernes Landsforbund, som representanter for forbrukerinteressene, to medlemmer fra MLF, som representanter for faget og en nøytral leder med kvalifikasjoner som for et dommerembete.

Bestemmelsene for garantiordningen og retningslinjene for den Sentrale klagenemnda for bygghåndverksfagene kan du lese på MLFs hjemmesider.

Finn din nærmeste
Mest lest
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.