IFI logo
Se flere bilder
Malingsfjerning - Mange metoder

Foto:

Malingsfjerning - Mange metoder

Når fasaden får sin regelmessige rengjøring, er det samtidig naturlig å vurdere malingsfjerning og ommaling.

Knut Randem/MLF

Knut Randem/MLF
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Omfanget av skader avgjør hvor omfattende tiltak som må iverksettes. Oppdages skaden tidlig, kan også arbeidet begrenses.

Bort med gammel maling

Ved pussreparasjoner er det alltid viktig å fjerne gammel maling først. Ved full rehabilitering av fasaden, må all gammel maling fjernes først. Men også ønske om å friske opp eller endre fargen på fasaden, kan gjøre det nødvendig med malingsfjerning. Malermesteren vil gi råd om hva som er riktig i det enkelte tilfellet.

Jevne mellomrom

Ved oppbygging av mange lag maling vil fasaden også bli mer og mer diffusjonstett og stenge fukt inne bak malingen. Fukt må kunne fordampe gjennom diffusjonsåpen puss og maling. Det er derfor nødvendig å fjerne malingen med jevne mellomrom. Det er også vanskelig å vurdere pussens tilstand dersom malingen dekker i for mange sjikt.

Ulike egenskaper og styrke

Det finnes malingsfjernere for ulike formål. De har forskjellige egenskaper og ulik styrke. Malingsfjerning kan gjøre både kjemisk og mekanisk. Ved kjemisk malingsfjerning velges kjemikalier etter en vurdering av hvilke malinger som skal fjernes fra fasaden. Sure midler vil kunne bryte ned mineralske forbindelser i overflaten. De virker etsende på fasadematerialer som inneholder kalk, sement, marmor og kalkholdige steinkvaliteter. Alkaliske midler løser opp organisk baserte malingslag, som så kan spyles eller skrapes bort. Slike midler kan etse på glass og metaller, men ikke på naturstein, puss og betong. All bruk av kjemiske midler krever spesielle sikkerhetstiltak.

Sandblåsing

Sandblåsing er en mekanisk måte å rengjøre og fjerne maling på. Dette er en metode som også kan fjerne deler av pussen. Våtsandblåsing er å foretrekke framfor tørrblåsing. Vannet binder sanden og det blir enklere å samle den opp i ettertid. Støvproblemet blir også redusert på denne måten. Sandblåsing kan gjøre stor skade på pussfasaden dersom arbeidet ikke utføres av kvalifiserte personer. Malermesterne er vant til å fjerne maling og har både maskiner og personell til dette krevende arbeidet.

Tørr fasade

Skraping og sliping brukes som fjernemetode når det er mindre flater hvor malingen skal fjernes. Det kan også være den eneste metoden som fungerer på vanskelig tilgjengelige områder. Be gjerne malermesteren om forslag til metode for malingsfjerning. Det kan også være viktig å sette opp et referansefelt for å vise hvordan metoden fungerer. Husk at det etter malingsfjerning er nødvendig at fasaden får tørke opp før den overmales. Det betyr at arbeidet ikke kan utføres på tider av året når fasaden kan bli utsatt for kulde som igjen kan føre til frostsprengning. Dersom det likevel er nødvendig å utføre arbeidet i den kalde årstiden, kan fasaden tildekkes og holdes oppvarmet. Diskuter i tilfelle løsningen med malermesteren.

Se flere bilder
Tørr fasade

Foto:

Finn din nærmeste
Annonse
HappyHomes annons
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.