Kategorier

Meny

Konto

Annonse
Annonse

Kan vi legge parkett på ujevnt underlag?

Vi skal legge parkett på betonggulv der har vært parkett før. Men vår gulvlegger mener gulvet ikke er flatt nok, og at det vil være fare for "knirk". Men det var da aldri et problem tidligere. Hvorfor skal det bli et problem nå? Skal vi akseptere at gulvlegger ikke vil påta seg ansvar rundt dette, eller finne et annet firma?

 • Kan vi legge parkett på ujevnt underlag?

  Foto: Kristian Owren/ifi.no

 • <b>PLANT:</b> Underlagets planhet testes med et 2 meter langt rettholt som legges ut på gulvet. Er glippen 3 millimeter eller mer under rettholten, er ujevnhetene for store for parkett.

  Foto:

 • <b>PLASTDINGS:</b> God nok avstand mellom parkettgulv og vegg sikres med en avstandskil som plasseres langs veggene mens gulvet legges.

  Foto:

 • <b>BEVEGELSESFUGER:</b> Tregulv skal ikke legges i for store sammenhengende sjikt. Store flater deles opp med bevegelsesfuger som skjules under en T-list.

  Foto:

 • <b>MEGET VIKTIG:</b> Undergulvet må være plant, tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3 mm over 2 meter.

  Foto:

Annonse
Annonse

Hvis gulvleggeren oppdager at underlaget ikke er i henhold til kravene i Norsk Standard, er han forpliktet å melde fra til oppdragsgiver om dette. Håndverkeren skal også fraråde privatkunden fra løsninger som han ikke mener er gode.

Deretter kan kunden velge å høre på ham og utbedre underlaget, eller å ta risikoen for at knirk oppstår. Da skal det opprettes en skriftlig kontrakt, der avviket i underlaget er nevnt, og at håndverkeren fraråder legging, men at bestilleren allikevel valgte å utføre leggingen på egen risiko. Uten en slik kontrakt, vil håndverkeren måtte stå ansvarlig for utbedring i etterkant, og det vil han neppe gjøre siden han er klar over at feil kan oppstå. 

Garanti

Ytterligere et poeng med å følge anbefalingene om underlagets planhet, er at produsentens garantier for gulvets levetid vil kunne opphøre å gjelde dersom gulvet er lagt på et underlag med for store avvik. Når det er sagt, vil du sannsynligvis kunne finne en håndverker som er villig til å legge gulvet allikevel. Risikoen som nevnt over vil dog fortsatt være til stede. 

MEGET VIKTIG: Undergulvet må være plant, tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3 mm over 2 meter.

MEGET VIKTIG: Undergulvet må være plant, tørt og stabilt. Undergulvet kan ha maks ujevnheter på 3 mm over 2 meter.

Oppdatert: 17.12.2019  
Annonse
Annonse

Finn din nærmeste

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
[Some text some message]