Kategorier

Meny

Konto

Få nymalt tak uten skjolder

Å male slette platetak med godt resultat kan være en vanskelig oppgave. Her er fem tips som gjør at du får et skjoldfritt, nymalt tak.

av   |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Få nymalt tak uten skjolder

Foto: Beckers, Nordsjö, Frode Larsen/ifi.no, Miljømal og Mycoteam

Arbeid raskt, bruk godt verktøy, følg en gjennomtenkt plan, velg riktig maling og styr unna julevasken. Dette er oppskriften på et vellykket resultat når du skal male et slett tak.

Slette tak i rom med store lysinnfall sladrer umiddelbart på nedsmussing, uensartet underlag og ujevn påføring av malingen. Her er det lett å trå feil og få et skjoldete resultat som følge. Å male et slett tak er en oppgave som bør tas på alvor, og her er ekspertenes beste tips som gjør at du kan unngå skjolder.

1. Velg riktig maling:

Dele på Pinterest Velg maling etter underlag

MALINGVALG: Velg maling ut fra hvilket underlag du skal male på. Takmaling bør være helmatt for et godt resultat. (Foto: Miljømal)

Et slett tak kan være laget av gipsplater, tak-ess, MDF-plater eller puss og betong. Finn ut hvilket underlag du har, og velg en malingkvalitet som er beregnet for dette.

– Nye gipsplater, takk-ess og murtak som tidligere ikke er malt, trenger et strøk grunning og minst to strøk med en helmatt takmaling, sier Chresten Nielsen, malermester og teknisk sjef i Beckers.

Maling og grunning bør komme fra samme produsent og høre til samme malingsystem. Det gjør at du kan være trygg på at produktene fungerer godt sammen over tid. Grunningen både sikrer vedheft og metter underlaget slik at det ikke er sugende. Da unngår man glansskjolder i den malte flaten.  Maling for slette tak bør ha så lav glans som mulig. Takmaling med glans 02-03 er mye enklere å lykkes med, enn maling med glans 07. Hvis du ikke vil ha et helmatt tak, er det bedre å gå opp i glans til 15-20.

– Jo mattere malingen er, dess mindre reflekteres lyset i flaten, slik at eventuelle skjolder begrenses, sier Per Myhre, teknisk sjef i Nordsjö.

LES OGSÅ: Kunsten å forstå glansgradene

2. Arbeid raskt:

Rydd rommet og tøm det for møbler og ting. Da har du plass til å gå på, og kan male hele flaten i én operasjon. Alle stopp og avbrudd kan føre til skjolder i den malte flaten, sier Thor Ingar Røneid, malermester og teknisk servisesjef i Butinox.

– Den vanligste feilen folk gjør, er at de maler for seint. Et godt resultat avhenger av tempo, sier Chresten Nielsen.

Oppe under taket er temperaturen gjerne et par grader høyere enn i rommet i øvrig. Det gjør at de vanntynnede malingene tørker veldig raskt. Kjøp deg litt bedre tid ved å sette ned temperaturen i rommet der du skal male.

Dele på Pinterest Rydd og tøm rommet

PLASSBEHOV: Når taket skal males, er det best å rydde rommet - gjerne tømme det helt, slik at du har god plass. (Foto: Nordsjö)

3. Planlegg:

Raskt arbeid krever planlegging. Tenk på forhånd gjennom hvordan du skal løse oppgaven og hva du trenger for å gjennomføre.

– Første strøk påføres på tvers av lysinnfallet i rommet og siste strøk langs med lyset. Begynn også lengst bort fra vinduet og jobb deg frem mot det, sier Nielsen.

– Du bør også sikre at du har godt lys å jobbe i, slik at du ser hva du gjør når du går både baklengs og forlengs. Har du en arbeidslampe på stativ er det greit å kunne heise den opp, men uten at den lyser helt direkte på taket, sier Røneid.

Planlegg jobben slik at du slipper avbrudd. Malingen skal påføres vått-i-vått. Steder hvor du setter an verktøyet og begynner å male kan synes godt i den malte flaten, altså bør du arbeide i lange trekk med minst mulige overlapp, og velge startpunkt utenfor den vanligste siktlinjen.

Dele på Pinterest Mal taket i riktig rekkefølge

RIKTIG REKKEFØLGE: Start alltid ved veggen lengst bort fra vinduet. Mal første strøk på tvers av lysinnfallet og neste strøk parallelt med det. (Foto: Frode Larsen/ifi.no)

4. Bruk godt verktøy:

– De fleste oppgaver går raskere, og er enklere å utføre om man er to stykker som jobber sammen, sier Jostein Brekka, produkt- og kategoriansvarlig i Jordan.

Når det kommer til maling av slette tak, er det bra å være to, men samme person bør påføre malingen over hele flaten for å få mest mulig ensartet påføring.

– Hvis du ikke vil ha synlig rullemønster i taket, må du velge en rull av god kvalitet. Sett rullen på forlengerskaft og få mye større rekkevidde, sier han.

En kvalitetsrull tar også opp mye maling, slik at du kan male større områder med ett og samme dypp. Rullen legger også på malingen i et jevnt sjikt.

– Du kan nesten ikke legge på for mye maling i taket. Du skal påføre så mye du kan, uten at det begynner å dryppe eller sige, sier han.

Også forlengerskaftet bør være av god kvalitet slik at det ikke vrir seg, svikter eller blir ustabilt i innfestingen mellom rullbøyle og skaft.

 

5. Ikke vask:

Takmatte malinger inneholder mye fyllstoffer og matteringsmidler. Overflaten oppleves derfor som sugende, og er veldig vanskelig å få helt ren. Enhver form for gnikking og skrubbing med klut vil også føre til «oppolering» av den matte flaten, slik at den blir skjoldete. Da oppstår det glansforskjeller med blankere felter. Derfor skal matte tak bare vaskes i forkant av at de males på ny.

– Avhengig av hvor mye du bruker peis og stearinlys som soter, kan det bli behov for å vaske og male taket hvert 5-8 år, sier Thor Ingar Røneid.

Dele på Pinterest MATTE TAK ER IKKE VASKBARE

IKKE VASKBART: Sotflekker, smuss og annen skitt i taket bør fjernes uten gnikking og bruk av klut. Det er ofte bedre å male om enn å forsøke vaske rent taket. (Foto: Mycoteam)

Tips!

Tak med Tak-ess-plater kan være enklere å male enn helt slette tak, fordi de har avgrensende skjøter. Det gjør at du kan male én og én plate, uten at skjøter blir synlig. Tak-ess kan være belagt med et vinylsjikt som må påføres heftgrunn før du maler med takmalingen.

Tips!

Takmatt maling skal så langt det er mulig påføres vått-i-vått. Bruk også mattest mulig maling for å unngå skjolder og synlige overlapp. 

 

Mer informasjon:

Beckers

Butinox

Flügger

Jordan

Nordsjö

Miljømal

 

LES OGSÅ

Finn din nærmeste

POPULAERT NU
SISTE ARTIKLER
[Some text some message]