IFI logo
Se flere bilder
Alle bygninger skal ha en brannvernleder

Foto: Øistein Lie/ifi.no

Alle bygninger skal ha en brannvernleder

Brannvernleders rolle er å ivareta brannsikkerhet ved koordinering og tilrettelegging av aktiviteter som kan utgjøre det totale brannvernet i en virksomhet.

Knut Randem/MLF

Knut Randem/MLF
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En brannvernleder må ha intern myndighet og de ressurser som kreves for å opprette og lede et brannvern som er i tråd med den risiko bedriften representerer med tanke på bygningsmasse, virksomhet og antallet personer i bygningene.

Forebyggende forskrift

”For ethvert særskilt brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndighetene kan forholde seg til. Brannvernleder kan være eier selv eller en representant for eier. Brannvernleder skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter. Utpeking av brannvernleder fritar ikke eier eller virksomhet/bruker fra de plikter som ellers følger av forskriften.” (Forebyggende forskrift paragraf 3-2)

Viktig med dokumentasjon

En brannvernleder (bedriften) må kunne dokumentere ferdigattest og bruksområder for bygget. Oppdaterte branntegninger skal si noe om hvordan bygget er inndelt i brannseksjoner, brannceller, rømningsveier og så videre. Brannsikkerhetsarbeid, risikoanalyse, branninstrukser, rutiner for varme arbeider, eksterne håndverkere, opplæring og øvelser er blant det som må kunne dokumenteres.

Eier og bruker

Samarbeidsavtaler mellom eier og bruker av bygget (dersom disse er forskjellige) om ansvarsforhold og oppfølging av brannrelaterte oppgaver skal også foreligge. En oversikt over vedlikehold, ettersyn og egenkontroll av branntekniske tiltak skal foreligge.

Handlingsplan for eier og brannvernleder

En handlingsplan kan for eksempel inneholde følgende arbeidsfordeling basert på en risikovurdering: Brannvernleder skal gå ukentlige brannvernrunder for å påse at rømningsveier, branndører, nødlys og ledelys fungerer som forutsatt. Eier skal sørge for kontroll, ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget. Brannvernleder skal månedlig se etter feil bruk av elektrisk utstyr. Eier skal sørge for at brannalarmanlegg, slokkeutstyr, sprinkleranlegg og røykventilasjon jevnlig kontrolleres av kvalifisert personell. Brannvernleder skal ukentlig etterse at brannalarmanlegg, slokkeutstyr og røykventilasjon fungerer som forutsatt. Ingen eksterne arbeidere skal sette i gang varme arbeider før de er kjent med gjeldende branninstruks.

Konkret risikovurdering

Denne arbeidsfordelingen er kun et eksempel og på ingen måte uttømmende for behovet din bedrift/bygningsmasse har. Din handlingsplan må baseres på en konkret risikovurdering. En risikovurdering kan bygge på tre enkle spørsmål: Hva kan gå galt? Hva kan vi gjøre for å hindre det? Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det går galt?

Finn din nærmeste
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.