IFI logo
Guide: Legg gulv selv / Før du begynner

Før du begynner

Et godt sluttresultat med det nye gulvet på plass, krever noen forberedelser. Underlaget må blant annet være tilstrekkelig plant, tørt og fritt for skitt og forurensinger. Du får mange gode råd i produsentens monteringsanvisning, og å lese den kan spare deg uønskede utfordringer.

2 minutters lesetid
Innhold
dame legger gulv
1

Velg riktig gulv

Det første du må gjøre når du har bestemt deg for å legge nytt gulv, er å velge en gulvtype som lever opp til dine forventninger. Tenk gjennom hvordan du vil at gulvet skal se ut, hvilke krav til bruksegenskaper du ønsker, hva slags renholds- og vedlikeholdsinnsatser du ser for deg å utføre, og finn det gulv som best matcher forventningene. 

2

Sjekkliste for en god start

  • Les gjennom produsentens monteringsanvisning og beskrivelse av gulvet.
  • Kontroller at du har fått levert det gulv du vil ha. Kommer gulvet i flere pakker, bør de være fra samme batch, altså ha samme produksjonsnummer stemplet på pakken.
  • Kontroller gulvet før og under montering av gulvet. Gulv med synlige feil eller mangler skal ikke installeres.
  • Flytende gulv skal ikke monteres i for store sammenhengende arealer. Del opp i henhold til produsentens anvisninger ved terskler og tilstøtende rom, fast innredning der rom går i vinkel.
  • Før montering må du la gulvet akklimatiseres tilstrekkelig. Rommet og underlaget må også ha god nok temperatur og relativ fuktighet.
  • Bruk fuktsperrende underlagsfolie der det trengs. Det er viktig for at gulvet ikke skal skades.
  • Sjekk at underlaget er trykkfast, tørt, rent og tilstrekkelig plant.
  • Harde gulvmaterialer har ofte godt av å ligge på et trinnlydsdempende, komfortunderlag. Sjekk produsentens anbefalinger. Noen harde gulv har dette integrert i baksiden.
  • Har du varmekabler eller varmefolie i gulvet, må overflatetemperaturen ikke overstige 27 ˚C. Dette gjelder også under tepper og møbler med tett sokkel. Gulvvarmen bør styres med strategisk plasserte følere. 
gulvvarme på kjøkken
3

Gulvvarme

Gulvvarme skal benyttes som komfortvarme, ikke som eneste kilde til oppvarming. Årsaken er at noen gulvmaterialer kan skades av for høye temperaturer som følge av tildekning av gulvet, feiljustert eller manglende styring av gulvvarmen, eller en ufordelaktig installasjon.

Temperaturen i gulvets overflate skal ikke overstige 27 ˚C. Det gjelder også under tepper, møbler med tett sokkel, sacco-sekker. Gulvvarmen skal også være jevnt fordelt over gulvflaten. Ved ulike varmesoner må gulvet deles av med overgangslister.

Temperaturen styres med termostater og følere. Bruk en termostat med mulighet for å velge og endre førende føler. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvor følerne plasseres, og hva de skal måle.

Ved elektrisk gulvvarme i form av folie anbefaler gulvleverandørene å benytte folie med maks 60 W effekt.

Parkett, laminat og hybridgulv er laget av levende materialer som påvirkes av fukt og varme. Dette er ufravikelige egenskaper ved materialet som må tas hensyn til.

Parkettgulv, laminat, LVT og hybridgulv skal legges på tvers av varmekabler/varmerør som ligger i utfreste spor/slisser i plater. Ellers vil noen skjøter havne direkte over rør/kabel, og da vil det oppstå vertikal bevegelse og sprekkdannelse. Ved bruk av trykkfordelende plater, kan alle gulvtyper legges i valgfri retning.

gulv med underlag
4

Undergulvet

Under alle gulvbelegg finner vi et undergulv og en bærende konstruksjon. Undergulv er en felles betegnelse for en sammenhengende flate som fungerer som underlag for ulike typer gulvbelegg. Undergulvet består oftest av plater (gulvspon), planker eller en støpt og avrettet flate.

For at den den samlede gulvkonstruksjonen skal fungere som ønsket, skal gulvbelegget og undergulvet tilpasses de påkjenninger og belastninger på stedet.

Ulike gulvmaterialer stiller forskjellige krav til undergulvet. Les i monteringsanvisningen for ditt gulv hvilke krav som er aktuelle. Her er noen eksempler:

Bæreevne:

Gulvunderlaget skal være i stand til å tåle de belastninger som kan forventes ved framtidig bruk, uten at det oppstår uønsket deformering eller skader.

Styrke og stivhet/elastisitet:

Underlaget for gulvbelegg skal kunne motstå de statiske og dynamiske belastningene fra, f.eks. nyttelast, møbler, personer og inventar med hjul, som normalt vil kunne forekomme ved den tiltenkte bruk.

Fuktstabilitet:

Gulvet skal ikke få skadelige deformeringer på grunn av fuktpåvirkninger som skyldes normal bruk.

Fukt i underlaget:

Før gulvbelegget skal monteres skal underlaget være tilstrekkelig tørt. Er betongens restfukt høyere enn den angitte fuktgrensen, må den tørkes ytterligere. Dersom det er varme i betongen vil andre vurderinger gjelde.

Som hovedregel skal ikke restfukt i betong overstige 85% RF i gulv uten varme og 75% RF i gulv med varme.

Planhet:

Underlaget for gulvbelegget må tilfredsstille kravene til planhet (NS 3420-T, toleranseklasse PB +/- 3mm). Noen gulvtyper kan ha strengere krav til planhet.

Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.