IFI logo
Guide: Legg gulv selv / Legg parkett og laminat

Legg parkett og laminat

Denne leggemetoden kan brukes på parkett, finergulv, herdet tregulv, tynnfiner, laminat, hybridgulv og mange korkgulv, men det er viktig å lese og følge den monteringsanvisning som gulvprodusenten lager, siden metoden kan avvike for enkelte gulv.

3 minutters lesetid
Innhold
1

Innledning

Gulvet skal legges flytende, og ikke låses kjøkkeninnredning, peis, trapper og terskler med mer. Følg produsentens anbefalinger når det kommer til klaring mot vegg, oppdeling av gulvflater ved rom med vinkler og ved overgang til tilstøtende rom og maksimal sammenhengende overflate.         

2

Før du begynner

Undergulvet må være jevnt, rent og tørt. Kravene til planhet må oppfylles for å unngå skader på skjøtene. Ujevnt underlag kan også føre til knirk. Tilstrekkelig plant er gulvet hvis avviket maksimalt er +/- 3 mm på en 2 meters målelengde, +/-2 mm på 1 meter målelengde, samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde.

Ved montering av tregulv på underlag av normal betong er maks RF 90 %.

Ved montering på trebaserte plater bør fuktmengden ikke overstige 8 % (tilsvarer 40 % RF ved 20 °C).

Egnede underlag for klikk-gulv

 • Betong
 • Trebaserte gulv som er lakkert, malt og oljet
 • Plategulv
 • Avrettingsmasse
 • Keramiske fliser som er avrettet
 • Kompakte, hellimte belegg av linoleum eller vinyl

Det anbefales å fjerne eksisterende gulvmateriale før det nye gulvet legges: 

 • Parkett
 • Laminat
 • Linoleum- eller vinyl med skum- eller tekstilbakside
 • Nålefilt
 • Heldekkende tepper
 • Keramiske fliser med store fuger

Akklimatisering
Før montering må du la de uåpnede gulvpakkene ligge i rommet i 24-48 timer (se leggeanvisningen) for å akklimatiseres. Den relative luftfuktigheten (RF) skal da være mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen. 

Fuktsperre
Er undergulvet av betong eller avrettingsmasse, eller legges et trebasert gulv i kjeller må det legges fuktsperre under. Bruk en 0,2 mm fukt og aldringsbestandig polyetylenfolie for å stenge fuktighet ute. Den legges over gammelt gulv, monteres med overlapp på 20 centimeter og tapes.

Fuktsperre skal også brukes i gulv med gulvvarme. 

Bevegelsesfuge
Tre beveger seg med vekslende luftfuktighet. Beregn et mellomrom på minimum 8 - 10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Det gjøres ved å bruke kiler mellom parkettbordene og veggen som holder parkettbordene på plass slik at avstanden er konstant mens du jobber. Bevegelsesfuger trengs også mellom gulvet og terskler, rør, trapp, peisbeskyttelse, stengulv og lignende. Fugen dekkes senere med sokkel eller list.

Leggeretning
Treet beveger seg mest i bredden, og derfor bør du legge bordene med rommets lengderetning. Det er spesielt viktig i lange og smale rom. Det peneste er å legge bordene parallelt med innfallende lys. Start leggingen langs den veggen som eventuelt har dørgerikter (stående dørlister). Sag av gerikten tilsvarende parkettens høyde. Legg et parkettbord under som støtte når du sager.

Alle gulv skal legges i forbandt. Med det menes det at det skal finnes kortskjøter på hver bordrad.  

Gulvunderlag
Hvis ikke ditt nye gulv har et underlag integrert på baksiden, må du kjøpe og legge det separat. Gulvunderlaget sikrer at gulvet får de egenskaper du søker. Det demper støy, lar gulvet krympe og svelle fritt, avretter underlaget noe, leder varme eller isolerer mot kulde, gir god gangkomfort, danner en fuktsperre og forhindrer at gulvet knirker eller svikter.


gulvunderlag
3

Slik legger du trebaserte gulv med klikk-system

Legg det gulvunderlag du har valgt (hvis gulvproduktet ikke har integrert underlag) og rentskjær mot vegger og åpninger.  Rentskjær med en skarp kniv.        

sager gerikt

Har rommet har dørgerikter skal parketten tres innunder. Legg et gulvbord inntil veggen og sag av gerikten i riktig høyde.         

gulvbord med kiler mot vegg

Hvis rommet IKKE har dørgerikter starter du i den delen av rommet som er mest praktisk.

Første bordlengde legges med notsiden mot veggen. (Not er inn, fjær er ut.)  Begynn i et venstre hjørne, og jobb deg mot høyre. Legg en hel rad, fra kortvegg til kortvegg før du starter på neste rad. Trykk ned kiler mellom gulvet og veggen for å lage en bevegelsesfuge på ca 8-10 mm langs med alle vegger.

De forskjellige klikk-systemene funger på noe forskjellige måter. Grunnprinsippet er slik: Hold gulvbordet i en vinkel mot det foregående gulvbordet, og legg kortende mot kortende. Trykk forsiktig sammen. Se monteringsanvisningen for det gulv du har valgt for en mer eksakt beskrivelse. 
måler gulvbord

Mål opp siste parkettbord mot kortveggen. Det skal ikke være kortere enn 300 mm, eller i henhold til produsentens anvisninger. (Blir gulvbordet kortere, må du kutte i starten av det første bordet.)        

kort gulvbit

Neste rad startes med den gjenværende delen av siste bord på forrige rad. Det gjør at kortskjøtene forskyves rekke for rekke.        

sag

Parkett- og laminatbord kan kappes med vanlig håndsag, en stikksag eller en sirkelsag.        

merker ut med blyant

Tilpass siste parkettrad mot tilstøtende vegg. Legg et parkettbord løst rett oppå bordet som er montert, med notsiden mot deg. Bruk et nytt bord til mal og legg dette inntil veggen, også dette med notsiden mot deg. Merk av på bordet under hvor parkettbordet som er lagt inntil veggen, ender. Mål opp avstanden med tommestokk og sett tydelig strek med blyant. Sag på langs her og du har akkurat den bredden som dekker siste felt i rommet. Notsiden trykkes lett ned mot fjærsiden fra siste hele parkettbord.        

Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.