IFI logo
Guide: Legg gulv selv / Legge heltregulv

Legge heltregulv

Heltregulv kan legges som ikke-flytende gulv ved at det festes med lim eller skruer til underlaget.

2 minutters lesetid
Innhold
1

Før du begynner

Undergulvet må være plant, fast, tørt, rent og oppfylle alle relevante krav.

Krav til planhet er +/- 2,5 mm pr 2 meter.

Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 20 °C før, under og etter leggingen.

Les monteringsanvisningen nøye før gulvet monteres.

Før montering: Kontroller at det ikke er synlige feil på gulvet før det monteres.

Sortering før legging: Naturlige fargeforskjeller ulike steder på en trestamme vil medføre at de ulike gulvbordene har noe forskjell i fargenanse. Selv små forskjeller i fargenyansen mellom tilliggende bord kan oppfattes som forstyrrende. Derfor bør heltregulv sorteres før legging. Det gjør du for eksempel ved å åpne tre pakker, og sortere gulvbordene etter nyanse slik at fargeovergangene blir myke. Da unngår du at gulvets lyseste bord havner inntil gulvets mørkeste bord.

Skadede og defekte bord bør ikke brukes hvis de ikke kan plasseres et sted de ikke vil være godt synlig, for eksempel som første eller siste bor i en rad.

Verktøy: 

 • Sag
 • Hammer
 • Tommestokk
 • Vinkeljern
 • Vinkel
 • Blyant
 • Rettesnor eller laser
 • Ved liming brukes et lim anbefalt av gulv- og limleverandøren
 • Ved legging med skruer brukes anbefalt skruetype og -lengde
 • Tannsparkel/limspreder

Underlag: Monteres gulvet med skruer i bjelkelag over kalde rom som for eksempel stubbeloft, råkjeller eller tilsvarende skal det benyttes 0,20 aldringsbestandig PU-folie på toppen av bjelkelaget eller undergulvet.

Skrus gulvet på eksisterende undergulv benyttes ullpapp mellom gulvet og undergulvet.

Akklimatisering: Gulvpakkene må ligge uåpnede i rommet i minst 48 timer før legging. Rommet må da holde en temperatur på 20 grader C.

Fuktsperre: En fuktsperre skal alltid brukes når det er risiko for stigende fukt og alltid når undergulvet er betong på mark, lettbetonggulv, gulv over fuktige og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med varmekabler og krypkjeller. Fuktsperren skal bestå av en aldringsbestandig polyetenfolie (minst 0,20 mm tykk).

Fuktsperren skal legges med en overlapping på minst 200 mm og tapes med aldringsbestandig tape.

Gulvvarme:  Skal gulvet monteres på undervarme øker risikoen for krympesprekker. Gulvet bør før montering ha samme temperatur som det skal ligge i. Temperaturen må ikke overstige 27 grader (gjelder også der det ligger tepper).

Gulvet skal ikke utsettes for raske temperaturendringer og må gradvis tilvennes endret temperatur.

Noen treslag kan misfarges av gulvvarme og skal ikke benyttes sammen med dette: Bøk, Canadisk Lønn og Bjørk.

Furugulv
2

Slik legger du heltregulv

Les gulvleverandørens anvisninger for valt installasjonsmetode.    

Montering av furu heltregulv på bjelkelag og tilfarere:

 • 20 mm tykke heltregulv av furu som er tørket til RF 8-10 % må skjøtes på tilfarere/bjelkelag ved avstand cc 600 mm.
 • 25 mm furu heltregulv, 8-10 %, er selvbærende og kan legges løpende mellom bjelkene/tilfarere.
 • 30 mm furu heltregulv kan monteres når bjelkeavstanden er maksimalt cc 900 mm.  

Bordene skal monteres med forskjøvne endeskjøter, slik at ikke to bord ved siden av hverandre skjøtes i samme felt/fakk.

Endeskjøtene skal limes.

Montering med skruer: Første bord monteres med en klaring til vegg på ca. 8 mm, benytt avstandskloss. Skruen settes i 45 graders vinkel ned i hjørnet på fjæren. Det er viktig at første bordrekke blir lagt rett, benytt rettesnor eller laser.

Monteringen avsluttes med en klaring på ca. 8 mm mot tilstøtende vegg. Siste bordrad må som regel tilpasses i bredde.

Endeskjøtene skal forskyves minst 40 cm fra rad til rad for å få et sterkt gulv og et pent leggebilde.

Helliming av heltrebord: Montering av mønsterlagt gulv, for eksempel fiskebeinsgulv, bør utføres av fagfolk. 

Her følger anvisning for legging av heltrebord uten mønsterlegging:

Bruk det lim som gulvleverandøren anbefaler og limleverandørens anvisninger.

Start med å legge ett gulvbord i et hjørne, med noten mot veggen. Kontroller at veggen er rett, og marker eventuelle ujevnheter med en distansekloss og blyant. Sag til bordet etter markeringen. Husk å sette avstandsklosser mellom gulvbordet og veg gulvet skal ha ca 8 mm klarning mot veggen. Fullfør raden mot veggen før du tar opp gulvbordene og stryker ut limet.

Lim endeskjøtene og sett sammen gulvbordene. Bruk et vinkeljern i kortenden og slå sammen skjøtene med en hammer. Sett en distansekloss ved kortendene slik at gulvbordene ligger i spenn.

Er den avkappede biten fra siste gulvbordet er 40 cm lang eller mer, brukes den som første gulvbord i neste rad. Monter den sammen med den første raden. Fortsett med å legge bord etter bord, og stryk ut mer lim etter hvert. Skjøtene i de ulike radene skal forskyves minst 60 cm.

Den siste gulvraden ved neste vegg tilpasses gjenværende gulvbredde. 

Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.