IFI logo
Guide: Legg gulv selv / Legg klikkvinyl

Legg klikkvinyl

Vinylgulv er slitesterke, lyddempende og enkle å legge. De kommer i ulike formater og kan imitere utseende til utallige overflater. Gulvet kan du legge på så og si alt av underlag, fra betong til gulvbelegg.

1 minutt lesetid
Innhold
1

Innledning

Les leverandørens anvisning for gulvlegging. Den inneholder en detaljert beskrivelse av momenter og forhold som er viktige for et godt resultat. Her følger en generell anvisning: 

2

Før du begynner

Undergulvet må være jevnt, rent og tørt. Kravene til planhet må oppfylles for å unngå skader på skjøtene. Tilstrekkelig plant er gulvet hvis avviket maksimalt er +/- 3 mm på en 2 meters målelengde, +/-2 mm på 1 meter målelengde, samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde.

Akklimatisering: Før montering må du la de uåpnede gulvpakkene ligge i rommet i minst 24 timer (se leggeanvisningen) for å akklimatiseres. Den relative luftfuktigheten (RF) skal da være mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen. 

Flytende montering: Klikk-vinyl er termoplastisk og vil påvirkes av store temperaturforskjeller. Gulvet skal legges med cirka 6-10 mm avstand til vegger, terskler og andre faste gjenstander. Gulvet skal heller ikke låses fast av tunge installasjoner som kjøkkeninnredning, peis eller trapper. 

Leggeretning: Gulvet bør legges i samme retning som lyset kommer inn i rommet fra vinduene. I korridorer og andre smale rom legges gulvet i rommet lengderetning. 

Alle gulv skal legges i forbandt. Med det menes det at det skal finnes kortskjøter på hver bordrad.  Endeskjøter skal forskyves 30-40 cm for beste utseende og stabilitet.

Kontrollmål rommet: Mål rommets lengde og bredde. Den siste gulvbiten i hver rad bør ikke bli kortere enn 30 cm, og den siste raden bør ikke være smalere enn 5 cm. Dersom kontrollmålingen tilsier det, bør du kappe noen cm i lenge eller bredde på den første bordraden. 

legging av klikkvinyl
3

Slik legger du klikkvinyl

Første bordlengde legges med notsiden mot veggen. (Not er inn, fjær er ut.)  Begynn i et venstre hjørne, og jobb deg mot høyre. Legg en hel rad, fra kortvegg til kortvegg før du starter på neste rad. Trykk ned kiler mellom gulvet og veggen for å lage en bevegelsesfuge på ca 6-12 mm langs med alle vegger.
De forskjellige klikk-systemene funger på noe forskjellige måter, vanlig er at kortendene plasseres over hverandre slik at not- og fjær treffer hverandre, før du presser skjøte sammen med handen eller med et lett slag med gummihammer (se monteringsanvisningen) slik at skjøten går ihop. Se monteringsanvisningen for det gulv du har valgt for en mer eksakt beskrivelse. 

Neste rad begynner med den avkappede delen av det siste gulvbordet i foregående rad. NB! Denne må være minst 10-40 cm lang (se monteringsanvisningen). Langsidene legges ned i en ca 30 graders vinkel mot foregående rad, og presses på plass. Bord 2 og videre plasseres så tett inntil bordet til venstre som mulig før det vinkles og presses ned, og kortendene låses med et slag med gummihammeren.   


Tilpass siste gulvrad mot tilstøtende vegg. Legg et gulv løst rett oppå bordet som er montert, med notsiden mot deg. Bruk et nytt bord til mal og legg dette inntil veggen, også dette med notsiden mot deg. Merk av på bordet under hvor gulvbordet som er lagt inntil veggen, ender. Mål opp avstanden med tommestokk og sett tydelig strek med blyant som du kan sage eller skjære til etter.     

Flere ressurser
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.