Kategorier

Meny

Konto

Annonse
Beslagsboden annons
Annonse
Beslagsboden annons

Framtidens skolebygg

Et imponerende nytt skolebygg sto i høst klar til å ta i mot omkring 800 elever fra 1. til 10. klasse på Bjørnsletta i Oslo.

 • Oslos første skolebygg med fullstendig passivhusstandard, består av tre separate, kvadratiske blokker som bindes sammen av en felles førsteetasje. En gedigen idrettshall finner vi under bakken, under ballbanen som befinner seg i området foran skolen.

  Foto:

 • Det imponerende inngangspartiet kan anvendes som en storslagen møteplass, med amfi og alle tenkelige tekniske løsninger. Herfra er det gjennomgang til alle de tre byggene. Dette fungerer nærmest som et torg, og er åpent opp i andre etasje i den midterste blokka.

  Foto:

 • Dekoren er inspirert av elementer fra undervisningen. Den storslåtte lysekronen er satt sammen av en mengde bergkrystaller.

  Foto:

 • Skolen har mange innvendige vinduer og glassvegger. For å tilføre interiørene mer karakter er det i stor grad benyttet transparent, farget film som matcher de stedvise temafargene, som her i skolens bibliotek.

  Foto:

 • Fargeinnslagene er gjennomførte på hele skolen.

  Foto:

 • Fargefilm er i stor grad benyttet på vinduene.

  Foto:

Annonse
Annonse

I tillegg til skolebygget, er det bygget et komplett idrettsanlegg. Dette er Oslos første fullskala skoleanlegg med passivhusstandard. Målet har vært å redusere utslippet av klimagasser knyttet til så vel materialer, som energibruk og trafikk med minimum femti prosent.

Energi

Skolebygget på Bjørnsletta er utstyrt med en spesialtilpasset varmepumpe. Dessuten benyttes grunnvarme til oppvarming av vannbåren varme i bygget. Skolen er et foregangsprosjekt innen det såkalte FutureBuildt-konseptet, noe som innebærer krav om passivhusnivå og miljømessig høy kvalitet. FutureBuildt er et tiårig program som skal bidra til å utvikle klimanøytrale byområder og bygninger i aksen Oslo - Drammen. Målet er å realisere en rekke forbildeprosjekter, Bjørnsletta Skole er altså et av disse. 

Mange elever

Installasjoner i uterommet har fått farge.

Installasjoner i uterommet har fått farge.

Gamle Bjørnsletta skole ble bygget som en ungdomsskole for cirka 200 elever i 1981. Når den nå skal huse omkring 800 barn og unge stilles ganske andre krav. Den nye skolen er organisert med en grunnetasje i terrenget og tre mindre bygningsvolumer over. En flerbrukshall er plassert ved hovedinngangen. Anlegget har en oppdelt bygningsstruktur som passer godt inn i området preget av naturtomter og småhusbebyggelse. Småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet deles inn i fløyer. De fungerer som tre mindre skoler med hver sin identitet og direkte inngang på bakkeplan.

Godt integrert

For å tilføre interiørene mer karakter er det i stor grad benyttet transparent, farget film som matcher de stedvise temafargene.

For å tilføre interiørene mer karakter er det i stor grad benyttet transparent, farget film som matcher de stedvise temafargene.

En intern gate gjør fløyene lett tilgjengelige fra hovedinngang. Uteområdene mellom blokkene tilpasses alderstrinnene. Spesialutstyrte rom og fellesrom er lokalisert i baseetasjen. Skolens torg ligger midt i anlegget og er åpent opp i andre etasje i den midterste blokka. Det er rikelig med grupperom i umiddelbar nærhet til klasserommene. Elevtallet forutsetter en høy utnyttelsesgrad. Deler av tak over første etasje benyttes som utearealer for elevene, og taket over flerbrukshallen brukes til ballbane. Oppdelingen i mindre volumer skaper siktlinjer mellom bygningene og gode sol- og skyggeforhold. Taket til den nedgravde flerbrukshallen er tilgjengelig fra skoleplassen.

Oppdatert: 17.12.2019  

BJØRNSLETTA SKOLE

Prosjekt: Bjørnsletta skole (1-10)

Byggherre: Undervisningsbygg, Oslo kommune

Entreprenør: Veidekke Entreprenør as

Kontraktssum: 270 millioner kroner (eks.MVA)

Arkitekter: L2 Arkitekter AS

Areal: Ca 10.000 kvm

Ferdigstilt: August 2014

Gulvbelegg: Linoleum (Fresco) fra Forbo

Betonggulv: Overflatebehandlet av BetoTech

Maling: Flügger (innendørs)

Taktile løsninger: Duri Fagprofil AS

KLIMATILTAK:

Passivhus

Effektiv varmepumpe/grunnvarme

Effektivt ventilasjonsanlegg

Lavkarbobetong

Resirkulert stål

Miljøvennlige materialer

Byggautomasjon for optimalt innemiljø

og maksimal energiutnyttelse

Utvidet sykkelparkering/redusert bilparkering

Annonse
Annonse

Finn din nærmeste

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
[Some text some message]