Kategorier

Meny

Konto

menu
Annonse
Annonse

Prisbelønnet trebygg

Søreide skole i Bergen hadde i årevis vært fullstendig sprengt. Til slutt innså politikere og byråkrater i byen at et nytt bygg måtte til.

cloud_download
fullscreen
 • Prisbelønnet trebygg

  Foto: Kristian Owren/ifi.no

 • Prisbelønnet trebygg

  Foto:

 • Prisbelønnet trebygg

  Foto:

 • Prisbelønnet trebygg

  Foto:

 • Prisbelønnet trebygg

  Foto:

 • Prisbelønnet trebygg

  Foto:

 • Prisbelønnet trebygg

  Foto:

Annonse
Annonse

Den nye skolen sto ferdig like før jul i fjor og den er blitt et fremtidsrettet og funksjonelt skolebygg. 

Nye Søreide skole er en fleksibel arealskole som skal huse 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på tre hoveddeler, med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og definerte baser til de ulike klassetrinnene, inneholder bygget blant annet kjøkken, bibliotek, verksted, musikk- og formingsrom.

Skolen er bygget i passivhus-standard.

Skolen er bygget i passivhus-standard.

Over alt finner en åpne, luftige interiører, med et betydelig innslag av dagslys. Overflatene er valgt med tanke på at de skal fungere i et utsatt miljø med mange aktive barn som beveger seg inn og ut hele dagen. Det er benyttet både vinyl og linoleum, i hovedsak på gulv, men også på vegg i våtrom.

Både skole og flerbrukshall er bygget med passivhus-standard og er et kompakt bygg over tre plan med flerbrukshallen delvis under bakkenivå. Varmebehovet dekkes hovedsakelig med varmepumpe og solvarme fra solfangeranlegg.

Oppdatert: 17.12.2019  

SØREIDE SKOLE

Skoletrinn: grunnskole – 600 elever

Byggherre: Bergen kommune/Skanska

Entreprenør: Skanska

Totale byggekostnader: Ca 200 millioner kroner
Prosjektet har søkt og mottatt støtte fra Enova for å oppfylle kriteriene for passivhus.

Gulvlbelegg: Armstrong

Maling: Beckers

OPS-prosjekt

Prosjektet Søreide skole, er organisert som såkalt Offentlig-Privat-samarbeid, OPS. Dette betyr at Skanska i tillegg til å bygge bygget, skal eie og drifte det i 25 år, mens Bergen kommune er leietaker og overtar bygget etter denne perioden.

Tid for Tre

Prosjektet er med i "Tid for Tre", et delprogram under Framtidens byer som stiller krav til 50 % reduksjon av samlet klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift sammenlignet med dagens praksis. 

Annonse
Annonse

Finn din nærmeste

Annonse
Annonse
Annonse
Tarkett annons
Annonse
Tarkett annons
[Some text some message]