IFI logo
Guide: Legg gulv selv / Legg designgulv/LVT

Legg designgulv/LVT

LVT står for Luxury Vinyl Tiles og blir også kalt Designgulv. Gulvmaterialet består av fliser, staver eller bord av vinyl, og er både svært slitesterkt og finnes i en lang rekke ulike utseenden og utførelser

2 minutters lesetid
Innhold
1

Innledning

LVT-gulv er blitt meget populært i senere tid, både i prosjektmarkedet og for private hjem. LVT står for Luxury Vinyl Tiles og blir også kalt Designgulv. Gulvmaterialet består av fliser, staver eller bord av vinyl, og er både svært slitesterkt og finnes i en lang rekke ulike utseenden og utførelser.

LVT legges normalt med lim. Den samme leggemåten kan brukes for fliser av naturkork. 

Dette er en generell anvisning. Et vellykket resultat ved liming av LVT avhenger av at man følger leverandørenes anbefalinger. 

bakside lvt
2

Før du begynner

LVT skal akklimatiseres til temperaturen i rommet der det skal legges i minst 24 timer. Følg beleggleverandørens anvisning. Både gulvlimet og LVT krever romtemperatur for å fungere optimalt, det vil si minst 18 grader.

For å unngå for eksempel topping på belegget må temperaturen være stabil under akklimatisering, under legging og ikke minst etter legging under gulvlimets herdeprosess. Store vindusflater bør dekkes til for å unngå påvirkning av sollys.    

stryker ut lim

Før du begynner å legge vinylgulvet, er det viktig å undersøke om underlaget er egnet. Underlaget må være jevnt, tørt, tilstrekkelig trykkfast og uten sprekker.

LVT skal legges på et sugende underlag som tilfredsstiller kravene til planhet i Norsk standard. Det vil si at eventuelle ujevnheter skal være mindre enn 3 millimeter per tometers rettholt. Er ujevnhetene større må gulvet avrettes med et tynt sjikt flytesparkel. Da får man et underlag som er jevnt sugende, har god nok hardhet og som bidrar til et flott, plant sluttresultat. 

Hvis du har tenkt å legge vinylflisene på et underlag av treverk, som for eksempel sponplater, er det viktig at du ikke sparkler skjøtene. Når man går på det ferdige gulvet vil man presse ned enkelte steder, noe som fører til at man presser opp et annet sted, og på sikt vil dette medføre at sparkelen sprekker opp, og disse sprekkene vil synes gjennom vinylen. En bedre løsning er derfor å slipe skjøtene med båndsliper.    

legger lvt

På sugende underlag bør LVT legges i så vått lim som mulig, uten at limet «tyter» opp mellom stavene. Rent praktisk vil det si det vi kaller «sen våtliming». Dersom man velger å vente for lenge med å legge, risikerer man at limet har nådd heftlimstadiet. Og da kan gulvbelegget bli liggende ovenpå limrillene uten at disse knuses.     

5

Slik limlegger du LVT

1. Oppmåling

Begynn med å måle bredden på vinylstavene eller flisene. Gang så opp denne lengden for å få et utgangspunkt hvor du begynner. En profesjonell gulvlegger vil antakeligvis ta halve gulvet av gangen, men hvis det er første gang du legger et slikt gulv, kan det være lurt å ta for seg et mindre område av gangen, for eksempel bredden av 10 staver. Ta alltid med i betraktning at stavene ikke skal ligge helt inntil veggen, og beregn alltid et par mm avstand mellom stav og vegg.

2. Krittsnor

Strek opp med krittsnor så langt du har tenkt å lime i første omgang. Det kan være lurt å måle opp diagonalt, slik at du kan fange opp eventuelle skjevheter i rommet.

3. Lim

Fordel lim jevnt utover den første delen av gulvet. Et tips er å la limet vente til det har blitt klebrig. Dette tar ca. 15 minutter, litt avhengig av hvilket lim du bruker. Legger man vinylen rett i vått lim, er nemlig risikoen større for at limet vil tyte opp i skjøtene.

4. Legg stavene

Så begynner du ved krittstreken, og legger ned stavene i løpende lengder. Dette vil si at du legger hele lengder så lenge du kan, men når du kommer til veggen, må du kutte av en stav. Bruk så det som er igjen av denne staven på neste rad. På den måten får man et tilfeldig utseende. Slik fortsetter du med radene helt til du når veggen. Vær nøye med å legge stavene så tett som mulig, og å gni fast hele flaten i limet.

5. Tørk av

Det kan være lurt å gå over gulvet etter hvert, og tørke av lim som eventuelt måtte tyte opp i skjøtene. En fille med vann og Zalo er godt egnet til dette. Det er mulig å fjerne størknet lim senere også, men det er langt enklere å gjøre det med en gang.

6. Fortsett på neste område

Når første del av gulvet er ferdig, går du over på den ferdige delen, og begynner å arbeide deg utover fra det ferdiglagte gulvet. Vær forsiktig når du går på den nylagte vinylen, det er fort gjort å forskyve flisene, så her gjelder det å trå varsomt. Mål opp et tilsvarende område som sist, marker med krittsnor igjen, og påfør lim. Fortsett slik til du når den andre veggen.

7. Tilpass staven mot veggen

Du skal være svært heldig dersom siste stav passer perfekt mot veggen, så du bør nok belage deg på å kutte til de siste stavene. Husk at det skal være ca. 2 mm avstand fra vegg til vinyl.

Kutting av stavene

Kutting av stavene kan du gjøre ved først å lage et snitt på oversiden av staven med en linjal og en kniv. Deretter kan du brette staven, og bruke en krummet kniv fra baksiden til å kutte den i to.


gulvvalse

Gulvet må valses feltvis under leggingen, og det skal valses på nytt etter én til to timer, gjerne motsatt vei av førstegangs valsing. På denne måten kan du være sikker på at vedheften blir så god som mulig.

Har du ikke tilgang til en gulvvalse, anbefales det å stryke belegget godt til med en stiv kost som ikke lager riper i gulvet.  

Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.