IFI logo
Guide: Hussjekken / Se etter skader på vinduer

Se etter skader på vinduer

Jo flere detaljer et vindu består av, dess flere kanter og sammenføyninger har det, der vann kan trenge inn. Både hvordan vinduets deler er utformet og type, og tilstand til malingen som brukes, er med på å bestemme levetid og vedlikeholdsintervall. Ser malingfilmen slitt ut, eller sitter malingen løst eller flasser av må du vedlikeholde vinduet.

1 minutt lesetid
Innhold
navn på vindusdeler
1

Se etter dette

 • Skitt og smuss: Kikk over alle vinduene i huset av og til. Hold bunnkarmen og bunnrammen fri for støv og skitt. Begge deler holder på vannet.
 • Tørr og matt malingfilm: Fasader mot sør og sørvest slites raskest av solen.
 • Tynn malingfilm:  Se spesielt på skarpe kanter
 • Flassing, avskalling/avflaking: Se spesielt nederst på vertikale deler og ved kuttflater
 • Sprekker, krakelering: Se spesielt ved endeveden
 • Mekaniske skader: Slik som hakk og sår i malingfilmen
 • Råte: Stikk en flat skrutrekker mot treverket i karmens understykke, i enden på vannbrettet, og i vindusomrammingen. Gir treverket god motstand er det ok. Kan du stikke inn skrutrekkeren i treverket, har du et råteproblem.
 • Beslag og tetningslister: Er alle beslag og andre metalldeler hele og i god stand? Er tetningslistene hele og på plass? Skift dem om nødvendig.

Hvis vinduet ikke lar seg lukke eller åpne uten at du må ta i, kan det tyde på fukt eller at vinduet ikke er justert riktig. La en bygningskyndig se på det.

tverrsnitt vindu
2

Oppdag råte tidlig

Skader i malingfilm, vinduskitt, eller feil utforming av detaljer kan føre til fukt som siger inn i vindusrammer og andre detaljer rundt vinduet. Når treverket over tid er fuktig, dannes råtesopp. Soppen bryter ned treverket og gjør det mykt. Over tid vil dette føre til kostbare utskiftinger.   

Tegn på at vinduet er angrepet av råte 

 • Malingen har buler eller bobler/blærer.
 • Du kan stikke en flat skrutrekker flere millimeter inn i treverket.
 • Fuktmåleren indikerer over 20 prosent RF i treverket.

Anbefalt tiltak

Ta kontakt med en håndverker som kan komme på befaring for å finne ut hvilket omfang skadene har, og hva som bør gjøres for å utbedre.    

Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.