IFI logo
Se flere bilder
Finn tilskuddsmulighetene

Foto: Chera Westman/ifi.no

Finn tilskuddsmulighetene

Enova har et eget støtteprogram for bolig, bygg og anlegg. Her kan det være mulig å motta støtte til miljøvennlige tiltak.

Knut Randem/MLF

Knut Randem/MLF
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Støtteprogrammet bygger opp under Enovas mål om redusert energibruk og økt bruk av fornybar energi.

Vurder kvaliteten på vinduene

Har dere planer om etterisolering, utbedring av vinduer eller planlegger andre tiltak som kan føre til et redusert strømforbruk, kan det være penger å hente hos Enova. Også enkelte kommuner har egne støtteordninger. Be malermesteren vurdere etterisoleringsbehovet, kvaliteten på vinduene og hva som kan gjøres med disse.

Investeringsstøtte

Prosjektene det søkes støtte til hos Enova, konkurrerer mot hverandre. Enova prioriterer nemlig de prosjektene som gir størst støtte i antall sparte kilowattimer. Det gis da investeringsstøtte til merkostnadene for å oppnå energimålet i prosjektet.

"Utløsende" støtte

I tillegg heter det at støtten skal være ”utløsende”. Det vil si at tiltaket antakelig ikke ville blitt gjennomført uten støtten. I tillegg til at gårdeieren kan få støtte til å gjennomføre godt dokumenterte prosjekter, kan også private leietakere og eiere få tilskudd til ulike tiltak. Privatpersoner kan få støtte til termofotografering, pelletsovner og – kjeler, varmepumper og varmestyring.

Varierende muligheter

Hvilke tiltak en gårdeier til en hver tid kan regne med å få vil variere. Sjekk derfor enova.no for å se hvilke muligheter dere har, men vi nevner gjerne et eksempel på at det kan være store beløp å hente i støtte. Tveita borettslag i Oslo fikk for få år siden over fire millioner kroner i støtte og blir et klimaforbilde.

Finn din nærmeste
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.