Kategorier

Meny

Konto

menu
Annonse

Velg en godkjent håndverker

Når du skal leie inn hjelp for å pusse opp hjem eller hytte, lønner det seg å be en faglært håndverker, med mestermerke og medlemskap i bransjeorganisasjonen.

cloud_download
fullscreen
 • Velg en godkjent håndverker

  Foto: Nordsjö

 • Lag en så nøyaktig beskrivelse av hva du ønsker utført som mulig, be flere levere tilbud.

  Foto:

 • Med en organisert og seriøs håndverker på oppdraget, finnes muligheter å klage og reklamere på arbeid du ikke er fornøyd med.

  Foto:

 • Forlang at jobben skal betales mot faktura, inkludert MVA, og tilse at bedriftens organisasjonsnummer står oppgitt på fakturaen.

  Foto:

 • En håndverker har plikt til å anbefale den fremgangsmåte som gir best mulig resultat.

  Foto:

 • Mestermerket viser at håndverkeren har solid fagkompetanse, fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.

  Foto:

 • MLFs medlemsmerke viser at bedriften er agerer profesjonelt og er underlagt MLFs klageordning og garantiordning for forbrukere.

  Foto:

Annonse

Kanskje blir prisen i kroner noe høyere, enn om du hadde betalt en utenlandsk arbeider svart, men til gjengjeld får du en håndverker som kjenner norske forhold og hvilke produkter som er vanlige å bruke her. En som opererer lovlig og betaler skatt og sosiale avgifter, og der du har etablerte klageordninger og retningslinjer hvis noe går galt, eller dere blir uenig underveis.

Her er fem gode råd ved kjøp av håndverkertjenester: 

1.  Be flere om tilbud

Lag en så nøyaktig beskrivelse av hva du ønsker utført som mulig, og sammenlign tilbudene du får, slik at de gir pris på de samme arbeidsoperasjonene. En håndverker har plikt til å anbefale den fremgangsmåte som gir best mulig resultat – og å fraråde som vedkommende vurderer som mindre gode. Det rimeligste tilbudet er ikke nødvendigvis det beste.

2. Undersøk kompetansen

Dette symbolet viser at bedriften er medlem i bransjeorganisasjonen.

Dette symbolet viser at bedriften er medlem i bransjeorganisasjonen.

Se etter merker fra mesterorganisasjoner og fag- og bransjeorganisasjoner. På nettstedet kompetansesjekk.no kan du enkelt sjekke om håndverkerne har den kompetansen de sier at de har.

Undersøk om bedriften har Sentral og/eller lokal godkjenning for ansvarsrett. Det er en frivillig ordning som sikrer at foretak kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår. Register over Sentral godkjenning finnes hos Direktoratet for byggkvalitet

Be også om referanser fra tidligere oppdragsgivere.  Å snakke med venner og bekjente som har leid inn hjelp er alltid en fordel. 

3. Svart arbeid er kriminelt

Forlang å få faktura med MVA og bedriftens organisasjonsnummer.

Forlang å få faktura med MVA og bedriftens organisasjonsnummer.

Forlang at jobben skal betales mot faktura, inkludert MVA, og tilse at bedriftens organisasjonsnummer står oppgitt på fakturaen. Sjekk at foretaket er registrert i Brønnøysundregisterene. På www.proff.no kan du finne selskapets regnskapstall. Betal aldri på forskudd. Følger du attpåtil rådene på handlehvitt.no, vil dette gi økt trygghet.

 4. Skriv alltid kontrakt

En kontrakt bør inneholde beskrivelse av hva som skal utføres, materialvalg, hvem som skal gjøre jobben (lærling eller faglært), pris, tidspunkt for betaling, tidspunkt for ferdigstillelse og presisering av dagmulkt, prinsipper for prissetting av tilleggskostnader og eventuelle endrede forutsetninger. Standardkontrakter kan lastes ned fra nettet.

5. Du har rett til å klage

Også hvis du leier inn en seriøs, organisert håndverker, kan uenigheter oppstå. Er du ikke fornøyd med resultatet, har du flere klagemuligheter: Håndverkerklagenemnda, MLFs lokale Skjønnskommité og Forbrukerrådet.  Med en MLF-organisert maler har du en garantiordning som sikrer at arbeidet vil bli utført også om den opprinnelig kontrakterte håndverkeren ikke er i stand til å rette opp feilen. Ved svart arbeid finnes ingen garantier.

Oppdatert: 17.12.2019  
Annonse
Obligatorisk felt
Annonse
Annonse
interiorkupp annons
interiorkupp annons
[Some text some message]