Kategorier

Meny

Konto

Velg en godkjent håndverker

Når du skal leie inn hjelp for å pusse opp hjem eller hytte, lønner det seg å be en faglært håndverker, med mestermerke og medlemskap i bransjeorganisasjonen.

av   |   Oppdatert   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Velg en godkjent håndverker

Foto: Nordsjö

Kanskje blir prisen i kroner noe høyere, enn om du hadde betalt en utenlandsk arbeider svart, men til gjengjeld får du en håndverker som kjenner norske forhold og hvilke produkter som er vanlige å bruke her. En som opererer lovlig og betaler skatt og sosiale avgifter, og der du har etablerte klageordninger og retningslinjer hvis noe går galt, eller dere blir uenig underveis.

Her er fem gode råd ved kjøp av håndverkertjenester: 

1.  Be flere om tilbud

Lag en så nøyaktig beskrivelse av hva du ønsker utført som mulig, og sammenlign tilbudene du får, slik at de gir pris på de samme arbeidsoperasjonene. En håndverker har plikt til å anbefale den fremgangsmåte som gir best mulig resultat – og å fraråde som vedkommende vurderer som mindre gode. Det rimeligste tilbudet er ikke nødvendigvis det beste.

2. Undersøk kompetansen

Se etter merker fra mesterorganisasjoner og fag- og bransjeorganisasjoner. På nettstedet kompetansesjekk.no kan du enkelt sjekke om håndverkerne har den kompetansen de sier at de har.

Undersøk om bedriften har Sentral og/eller lokal godkjenning for ansvarsrett. Det er en frivillig ordning som sikrer at foretak kvalifisert til å påta seg ansvarsrett i byggesaker og dermed har reell mulighet til å forhindre at feil oppstår. Register over Sentral godkjenning finnes hos Direktoratet for byggkvalitet

Be også om referanser fra tidligere oppdragsgivere.  Å snakke med venner og bekjente som har leid inn hjelp er alltid en fordel. 

Dele på Pinterest Dette symbolet viser at bedriften er medlem i bransjeorganisasjonen.

Dette symbolet viser at bedriften er medlem i bransjeorganisasjonen.

3. Svart arbeid er kriminelt

Forlang at jobben skal betales mot faktura, inkludert MVA, og tilse at bedriftens organisasjonsnummer står oppgitt på fakturaen. Sjekk at foretaket er registrert i Brønnøysundregisterene. På www.proff.no kan du finne selskapets regnskapstall. Betal aldri på forskudd. Følger du attpåtil rådene på handlehvitt.no, vil dette gi økt trygghet.

Dele på Pinterest Forlang å få faktura med MVA og bedriftens organisasjonsnummer.

Forlang å få faktura med MVA og bedriftens organisasjonsnummer.

 4. Skriv alltid kontrakt

En kontrakt bør inneholde beskrivelse av hva som skal utføres, materialvalg, hvem som skal gjøre jobben (lærling eller faglært), pris, tidspunkt for betaling, tidspunkt for ferdigstillelse og presisering av dagmulkt, prinsipper for prissetting av tilleggskostnader og eventuelle endrede forutsetninger. Standardkontrakter kan lastes ned fra nettet.

5. Du har rett til å klage

Også hvis du leier inn en seriøs, organisert håndverker, kan uenigheter oppstå. Er du ikke fornøyd med resultatet, har du flere klagemuligheter: Håndverkerklagenemnda, MLFs lokale Skjønnskommité og Forbrukerrådet.  Med en MLF-organisert maler har du en garantiordning som sikrer at arbeidet vil bli utført også om den opprinnelig kontrakterte håndverkeren ikke er i stand til å rette opp feilen. Ved svart arbeid finnes ingen garantier.

Mer informasjon:

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)

Mesterbrev

handlehvitt.no

proff.no 

Brønnøysundregistrene

Sentral godkjenning

LES OGSÅ

Finn din nærmeste

POPULAERT NU
SISTE ARTIKLER
[Some text some message]