IFI logo
Se flere bilder
Nå er det enklere å klage på maleren

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Nå er det enklere å klage på maleren

Nå er det blitt enklere å klage på håndverkeren. Sammen med Forbrukerrådet har ni bransjeforeninger innenfor byggenæringen etablert en ny og gratis klageordning som skal forenkle for forbruker. Tvister skal avgjøres innen tre måneder.

Chera Westman

Chera Westman
Publisert

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Dele
Annonse

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I begynnelsen av november ble Håndverkerklagenemnda for fast eiendom iverksatt. Hit kan du henvende deg ved alle former for tvist mellom deg som forbruker og håndverkeren, for eksempel om du og malermesteren er uenige om kvaliteten på håndverksarbeidet, tolker avtalen ulikt eller har delte meninger om pris og tidsbruk.

- MLF har i flere år hatt en klageordning for forbrukere. Nå har vi gått inn i et samarbeid med en rekke bransjeforeninger, noe som letter markedsføringen av ordningen. Fortsatt vil klagebehandlingen begynne lokalt - som en sak for en av våre skjønnskomiteer. I de siste årene har skjønnskomitéene behandlet 30-40 tvister i året mellom forbrukere og medlemsbedriftene våre, sier Geir Atle Mjeldheim, direktør i MLF.

Hurtigere avgjørelser

Den nye håndverkerklagenemnda vil tilby hurtigere og bedre tvisteløsning enn hos Forbrukerrådet og Forbrukerutvalget, hvor klagesaksbehandlingen i dag er på mellom seks og 12 måneder. Det er gratis å klage, og klagen leverers enklest via et fastsatt skjema som finnes på nemndas internettsider, handverkerklagenemnda.no. Klagen går først til den berørte bransjeforening som forsøker få partene til å bli enige, for eksempel gjennom lokale skjønnskommitéer eller tilsvarende. Hvis ikke det skjer, går saken videre til klagenemnda som skal ha behandlet saken ferdig innen tre måneder fra den ble sendt inn. Nemnda består av en dommer, to representanter fra Forbrukerrådet og to representanter for berørt fag.

- Ordningen er til fordel for våre bedrifter og til fordel for forbrukeren, sier Geir Atle Mjeldheim.

Et sikkert valg

MLF og øvrige bransjeorganisasjoner bak ordningen håper at denne skal bidra til å øke skillet mellom seriøse og useriøse bedrifter, og gjøre de organiserte håndverkerne til et sikrere valg for forbruker.

Håndverkerklagenemnda utlover rask avgjørelse, men du må først ha klaget skriftlig til håndverkeren. Nemnda kan kun ta opp saker som berører bedrifter som er organisert i ett av de ni bransjeforbundene som er tilsluttet ordningen, og som gjelder arbeid på bygninger til personlig bruk, slik som hus, hjem, hytter og garasjer. Hvis forbrukeren ikke får medhold, kan denne fortsatt bringe saken inn for Forbrukerrådet på vanlig måte.
Handverkerklagenemnda er en prøveordning i to år.

Mer informasjon

handverkerklagenemnda.no

forbrukerportalen.no

Fakta

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund er ett av ni bransjeforbund som sammen med Forbrukerrådet har etablert Håndverkerklagenemnda. Øvrige er:
Boligprodusentenes Forening
Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Norske Anleggsgartnere
Byggmesterforbundet
NELFO (Foreningen for el- og it-bedriftene)
Norske Murmestres Landsforening
Norske Rørleggerbedrifters Landsforening
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

Finn din nærmeste
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.