Kategorier

Meny

Konto

menu
Annonse
Annonse

Fargerikt og betonggrått på Jessheim vgs

Norges tredje største videregående skole har over 11 000 kvadratmeter grått linoleumbelegg. Likevel oppleves skolen som fargerik.

cloud_download
fullscreen
 • Fargerikt og betonggrått på Jessheim vgs

  Foto: Chera Westman/ifi.no

 • <b>AKUSTIKK:</b> Skolens musikkrom og teater er etablert i en egen, lydisolert konstruksjon i bygget.

  Foto:

 • <b>SKOLENS HJERTE:</b> Kantinen er med sine sterke farger i magenta og oransje med på å definere mindre soner og tilføre spenning i et stort og åpent område.

  Foto:

 • <b>FARGERIKE DETALJER:</b> Fargeklatter i magenta binder rommet sammen med fargeinnslagene i kantinen.

  Foto:

 • <b>PAUSE PÅ GANG:</b> Fra sentrum av Jessheim kommer man inn i den øvre delen av byggets kantine og entréområde.

  Foto:

 • <b>TAKTIL MERKING:</b> I gulvet er det felt inn både taktile ledelinjer og markeringer av rømningsveier som blir selvlysende i mørket. Kapsel Design har utformet arbeidsskranker og faste stasjoner i bygget.

  Foto:

 • <b>BLÅ GANG:</b> I skolens administrasjonsavdeling går fargepaletten i blått.

  Foto:

Annonse
Annonse
Jessheim videregående

PAUSE PÅ GANG: Fra sentrum av Jessheim kommer man inn i den øvre delen av byggets kantine og entréområde.

Da Jessheim vgs åpnet dørene for 1 500 elever og 250 ansatte, ble det landets tredje største videregående skole, og den største i Akershus fylke. Det Trondheimsbaserte arkitektkontoret Vis-à-vis lar fargesettingen bidra til å seksjonere det 25 000 kvadratmeter store arealet, mens ca. 11 000 kvadratmeter betonggrått linoleumbelegg holder det sammen.

Skolen har åtte utdanningsprogram innen blant annet helsefag, teknikk- og industriell produksjon, musikk og drama, samt studiespesialisering.

Høyt under taket

Bygget er utformet som en H for å gi store nok fasadeflater og tilstrekkelig med dagslys inn i lokalene. Gjennom de to hovedinngangene – én mot sentrum og én mot Ringveien – kommer man inn i skolens hjerte, et romslig vrimleareale med kantine.

Siden skolen ligger på en skråningstomt, er bygget kun to etasjer høyt mot sentrum av Jessheim, mens den mot Ringveien er fire etasjer høy. En bred trapp i det åpne vrimlearealet binder etasjene sammen. Kantineområdet er åpent i fire etasjer, med glassvegger mot tilstøtende lokaler og korridorer.

Fra kjernen strekker de fire fløyene seg ut i ulike retninger. Byggets H-form er brukt for å dele opp skolen i mindre seksjoner, der hver del har sin egen utforming og fargeskala.

Fargesettingen gjør det lettere å orientere seg inne i den store skolen.

Kantine Jessheim vgs

SKOLENS HJERTE: Kantinen er med sine sterke farger i magenta og oransje med på å definere mindre soner og tilføre spenning i et stort og åpent område.

Fargepaletter

Fargesetting Jessheim vgs

FARGERIKE DETALJER: Fargeklatter i magenta binder rommet sammen med fargeinnslagene i kantinen.

Fargesetting og materialvalg har vært et samarbeid mellom arkitekten og interiørarkitektene i Kapsel Design, som blant annet har hatt ansvar for utforming av interiøret, konsept for materialer og farger for løst inventar og deler av de spesialdesignede innredningselementene.

– Det er utarbeidet egne fargepaletter for alle hovedområdene på skolen, som kantine, bibliotek, personalrom, lærerarbeidsrom, kontorer og undervisningsrom, forteller Marit Engdal Borgersen, interiørarkitekt MNIL og daglig leder i Kapsel Design.

– Kantinen er hjertet i bygget, noe også fargene gjenspeiler. Inventaret i kantinen gjentar noen av fargene fra områdene rundt. Knallfarger som magenta og oransje på noen elementer er med på å definere mindre soner og tilføre spenning til en kantine som i utgangspunktet er et stort og åpent område, sier hun.

Sivilarkitekt Geir Dahlsveen hos Vis-à-vis har vært ansvarlig arkitekt for prosjektet.

– Det trengs mye fasade for å få tilstrekkelig dagslys til alle rom som trenger det. Derfor har vi etablert to lysgårder i bygget, en lukket mot nord og en som åpner seg mot syd, sier han.

Atrium med trær

Atrium Jessheim vgs

GLASSOVERBYGGET ATRIUM: Skolen har sin egen oase der overlyset, gulvbelegg og fargerike trær danner et grønt landskap og en avslappende atmosfære.

Bygningens H-form og de to lysgårdene gir korte avstander, mindre korridor og bedre kontakt mellom funksjoner og sentrale fellesarealer. Den lukkede lysgården er utformet som et glassoverbygget atrium.

– Atriet er en oase der overlyset, gulvbelegg, innredningselementer og fargerike trær danner et grønt landskap med muligheter for studier, sosialt samvær og en avslappende atmosfære med en utendørsfølelse inne, sier Marit Engdal Borgesen.

Det ellers betonggrå linoleumbelegget er her bredstripete i ulike grå, blå og grønne farger, og kunstige trær strekker seg et par etasjer opp. Rommet har kubeformede benker i farger som harmonerer med feltene i gulvet.

– Noen kontorer, arbeidsrom og undervisningsrom har også utsikt inn i dette landskapet, sier Engdal Borgersen.

Fornøyd gulvlegger

Taktil merking på skole

TAKTIL MERKING: I gulvet er det felt inn både taktile ledelinjer og markeringer av rømningsveier som blir selvlysende i mørket. Kapsel Design har utformet arbeidsskranker og faste stasjoner i bygget.

I et drøyt år har 2-3 gulvleggere fra Ragnar Andersson tapetsermester AS vært sysselsatt med beleggarbeider i prosjektet.

– Det har i hovedsak vært linoleum fra Forbo Flooring, også akustikkdempende belegg. Dessuten har vi lagt vinyl fra Tarkett i blant annet bøttekott og toaletter, og et sklihemmende belegg fra DLW i noen undervisningslaboratorier, sier daglig leder Kai Andersson.

– Vi er fornøyd med prosjektet og synes det ble bra. Det har ikke vært noen større utfordringer underveis, og tidsplanen holdt, sier han.

Oppdatert: 17.12.2019  

Jessheim vgs:

Jessheim-0325_FotoCheraWestmanIFIno

Areal: 25 000 kvadratmeter

Undervisningslokaler: Skolen rommer flere studieretninger, og inneholder både verkstedhaller for undervisning i teknikk og industriell produksjon, dansestudio, musikkrom og to black box-teatre i tillegg til tradisjonelle undervisningslokaler, auditorium, bibliotek og administrasjonslokaler.

Byggherre: Skulebygg AS

Arkitekt: Arkitektene Vis-a-Vis

Interiørarkitekt: Kapsel Design

Landskapsarkitekt: Asplan Viak

Gulvlegger: Ragnar Andersson tapetsermester

Beleggleverandør: Forbo Flooring (linoleum Marmoleum Concrete Beton, fargenr. 3706, 2,5 mm og akustikkbelegg i linoleum i samme farge), Tarkett (iQ Granit, farge 496 farge og Eclipse, farge 964), samt DLW (Favorite R10, sklihemmende vinylbelegg, farge 086).

Leverandør lim til belegg: Uzin

Skolen er bygget som et offentlig, privat samarbeidsprosjekt (OPS), der Veidekke eier bygget etter å ha bygget det, og leier det ut til Akershus fylkeskommune. ¡ Veidekke-sekskapet Skulebygg AS forvalter eiendommen frem til fylkeskommunen overtar bygget om 25 år.

Skolen bygges som et lavenergibygg med passiv husstandard. I prosjektet er det benyttet lavkarbonbetong, tresorter som binder karbondioksid og sedumtak.

Annonse
Annonse

Finn din nærmeste

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
close

Les mer

[Some text some message]