Kategorier

Meny

Konto

Du har loven på din side

I Lov om Håndverkertjenester er det du som forbruker som anses som den svake part. Håndverkeren har derfor et ansvar for å veilede deg både når det gjelder utførelsen, om kostnadene står i forhold til nytten og om nødvendige tilleggsarbeider.

av   |   Publisert

Dele på Pinterest
Se flere bilder
Du har loven på din side

Foto: Kristian Owren/ifi.no

Hei, denne artikkelen er over 2 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Håndverkertjenesteloven gjelder avtaler om utføring av tjenester hvor håndverkeren er en yrkesutøver, og tjenesten er til personlig bruk for forbrukeren og hans husstand eller omgangskrets.

Ikke nybygging

Loven gjelder avtaler om arbeid på ting eller fast eiendom, unntatt arbeid i forbindelse med nybygging av bolighus, og annet arbeid som utføres kort tid etter og i sammenheng med nybygging. (Da gjelder Bustadoppføringslova.) Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven.

Rettighetene dine er best sikret når arbeidet utføres etter skriftlig avtale, og det ikke betales svart. Det kan være vanskeligere å vinne fram med dine rettigheter hvis du benytter håndverkere som tilbyr lavere pris mot at arbeidet skjer svart, og uten skriftlig avtale.

Håndverkeren har plikt til å veilede deg om tjenesten vil kunne gi det resultatet du ønsker. Det innebærer for eksempel at dersom du ønsker løsninger som ikke er faglig og teknisk forsvarlige, har håndverkeren plikt til å fraråde at arbeidet blir utfør slik.

Håndverkeren har også plikt til å fraråde arbeidet dersom han før arbeidet er påbegynt må anta at prisen for arbeidet vil stå i misforhold til tingens verdi. Det samme gjelder hvis han skjønner at arbeidet ikke er nødvendig.

Dersom håndverkeren skjønner at prisen for arbeidet blir betydelig høyere enn det du forventer, skal han ta kontakt med deg, eventuelt stanse arbeidet. Hvis det senere må antas at du ville ha avbestilt tjenesten hvis han hadde kontaktet deg, skal håndverkeren bare ha betalt for utført arbeid fram til det tidspunktet da han burde ha varslet deg.

Viser det seg behov for tilleggsarbeid underveis, skal håndverkeren kontakte deg. Hvis du ikke er å treffe, kan tilleggsarbeidene likevel utføres, hvis det kan antas at du vil ha arbeidet utført og prisen for tilleggsarbeidet er ubetydelig eller lav i forhold til prisen for hele oppdraget. Håndverkeren skal utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes, dersom det er fare for at du blir påført vesentlig skade eller tap om det ikke gjøres.

Forbrukerrådet har flere råd om Håndverkertjenesteloven.

LES OGSÅ

Finn din nærmeste

SISTE ARTIKLER
[Some text some message]