Porsgrund Bad annons
I DAG
  °
I MORGEN
  °

Ta vare på det gamle huset

Artikler

Bygningsvern er god butikk

Bygningsvern er god butikk

Å ta vare på gamle bygg ved å bruke tradisjonelle metoder, materialer og farger ved rehabilitering kan være lønnsomt. Det viser en dansk undersøkelse, der fredete og bevaringsverdige bygninger har vist seg å gi gode opplevelser for både besøkende og fastboende, og økt økonomisk verdi.

Vinn pris for ditt byggeprosjekt

Vinn pris for ditt byggeprosjekt

Bygger du med tre? For femte gang deler Bergene Holm ut Inspirasjonsprisen i ulike kategorier. Det er lagt vekt på at prisen skal favne alle i Norge som restaurerer, vedlikeholder eller pusser opp sin bolig.

Ny vri på åtte husfarger

Ny vri på åtte husfarger

Vi velger gjerne det sikre når det gjelder fargen på huset. Med denne moderne fargeskalaen kan du skille deg ut fra resten av Norden - uten å få naboene på nakken.

Gamle bygg er arkiv over historien

Gamle bygg er arkiv over historien

Å eie et vernet hus medfører mye glede, sjarm og store verdier, men samtidig et ansvar for å bevare verdiene for ettertiden. Hovedregelen ved vedlikehold er å bevare mest mulig, og å vedlikeholde med samme teknikk og materiale som opprinnelig. - Bruk av gode håndverkere er det aller beste, men den som får kyndig veiledning kan ofte utføre mye av jobben selv, hevder Morten Stige ved Byantikvaren i Oslo.

Slik bevarer du de opprinnelige vinduene

Slik bevarer du de opprinnelige vinduene

Har du et hus hvor vinduene har stått i hundre år, tyder mye på at de vil tåle å stå der i hundre år til. Derfor kan det være mer lønnsomt å reparere de gamle vinduene enn å kjøpe nye. Her kommer oppskriften!

Med sjelen i behold

Med sjelen i behold

Våningshuset på den gamle Østlandsgården var nedslitt, men verneverdig og trengte omfattende rehabilitering. Det er et stort ansvar å overta et hus med historie. God faglig hjelp er nødvendig - også til fargesettingen.

Finn din nærmeste