Publikasjoner

IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør gir ut Fargemagasinet, Inspirasjon og en serie med temahefter.

Inspirasjon

Insp_2 12
Insp_2 12

For deg som skal pusse opp. Inspirasjon skal inspirere til oppussing både inne og ute. Magasinet har et opplag på ca. 300 000, og kommer ut 2 ganger per år. Innholdet er spesialprodusert for magasinet. Inspirasjon distribueres til forbruker gjennom IFIs medlemmer.

Fargemagasinet

FM0412
FM0412

Magasinet kommer ut seks ganger i året. Fargemagasinet er et abonnementsblad og henvender seg i hovesak til folk i bransjen (leverandører, forhandlere, håndverkere) og prosjektmarkedet. Som medlem i IFI får man rabatt på abonnemet og annonser i Fargemagasinet.

Temahefter

tapetforside
tapetforside

IFI produserer faktahefter med inspirerende og problemløsende stoff. Tittlene er som følger:

  • Tema utendørs
  • Tema farger
  • Tema tapet
  • Tema malerteknikker
  • Tema forarbeid
  • Gjør det lunt med tepper
  • La oss legge linoleum

Heftene kan bestilles her på ifi.no.

Annonsere?

Ønsker du å anonnsere i Fargemagasinet eller Inspirasjon ta kontakt med: Annonsehuset DA, Rolf Lundberg telefon: 67 55 46 95.


Les også: