banner ad
  • ifi.no  ›  
  •  Publikasjoner

Publikasjoner

IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør gir ut Fargemagasinet, Inspirasjon og en serie med temahefter.

Tekst:
Publisert (Oppdatert 16.04.2012)

Inspirasjon

Insp_2 12

For deg som skal pusse opp. Inspirasjon skal inspirere til oppussing både inne og ute. Magasinet har et opplag på ca. 300 000, og kommer ut 2 ganger per år. Innholdet er spesialprodusert for magasinet. Inspirasjon distribueres til forbruker gjennom IFIs medlemmer.

Last ned annonsepriser for 2012

(høyreklikk og velg "Lagre som")

Fargemagasinet

FM0412

Magasinet kommer ut seks ganger i året. Fargemagasinet er et abonnementsblad og henvender seg i hovesak til folk i bransjen (leverandører, forhandlere, håndverkere) og prosjektmarkedet. Som medlem i IFI får man rabatt på abonnemet og annonser i Fargemagasinet.

Last ned annonsepriser for 2012

(høyreklikk og velg "Lagre som") 

Temahefter

tapetforside

IFI produserer faktahefter med inspirerende og problemløsende stoff. Tittlene er som følger:

  • Tema utendørs
  • Tema farger
  • Tema tapet
  • Tema malerteknikker
  • Tema forarbeid
  • Gjør det lunt med tepper
  • La oss legge linoleum

Heftene kan bestilles her på ifi.no.

Annonsere?

Ønsker du å anonnsere i Fargemagasinet eller Inspirasjon ta kontakt med: Annonsehuset DA, Rolf Lundberg telefon: 67 55 46 95.