banner ad
  • ifi.no  ›  
  •  IFI-Informasjonskontoret for farge og interiør

IFI-Informasjonskontoret for farge og interiør

IFI - Informasjonskontoret for farge og interiør er et nøytralt informasjonskontor som skal bidra til å gjøre bransjen og medlemmene synlig og gi ideer og inspirasjon til fornyelse og oppussing av hus og boliger.

Tekst: , Publisert

Visjon

IFI skal inspirere til at flest mulig kontinuerlig pusser opp og fornyer mest mulig av hus og bolig. 

Organisasjon

Virksomheten er privat og har status som organisasjon. IFIs medlemmer er bedrifter som leverer varer eller tjenester til farge- og interiørmarkedet (prosjekt og forbruker) i Norge.

Finansiering

Virksomheten finansieres gjennom medlemskontingent, produktavgift og salg av annonser. 

Hovedarbeidsområder

IFIs virksomhet er i hovedsak basert på massekommunikasjon gjennom internett, egne magasiner, faktahefter, tv, uke-, dags- og fagpresse. Kontoret har et nært samarbeid med pressen, yter også service til andre som søker informasjon fra bransjen. 

Målgrupper

IFIs arbeid retter seg mot medlemmer og ansatte i bransjen, forbrukere, prosjektmarkedet og journalister, .