IFI logo
Se flere bilder
Fem viktige vilkår for fungerende gulvvarme

Foto: Chera Westman/ifi.no

Fem viktige vilkår for fungerende gulvvarme

Varmekabler i gulvet gir en jevn og god komfortvarme, og kan også gi deg lavere strømregning. Både vannbåren og elektrisk gulvvarme vil fungere godt sammen med de aller fleste gulvmaterialer, under noen viktige forutsetninger som du må ta høyde for. Her er ekspertenes fem beste tips.

Chera Westman

Chera Westman
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Annonse

Med et gulvvarmesystem i huset, kan du spare strøm som brukes til oppvarming. Siden varmen havner der den gjør mest nytte – ved gulvet – for så å stige og spre seg i rommet, kan en gjennomsnittlig husstand senke temperaturen med to grader innendørs uten å ofre komforten. Du kan gjerne også benytte nattsenking med de moderne gulvvarmeløsningene, og på denne måten senke temperaturen et par grader slik at energikostnaden blir enda lavere.

De aller fleste gulvmaterialer fungerer godt sammen med gulvvarme. Du kan velge blant parkett, laminat, kork, vinyl og keramiske fliser. Det viktige er at gulvvarmesystemet tilpasses gulvet, at temperaturen kan styres godt nok, og at produsentens monteringsanvisning følges til punkt og prikke. Utførlige råd ved installasjon av gulvvarme finner du på gulvfakta.no, her er ekspertenes fem beste tips: 

Se flere bilder
gulvvarme med barn

Foto: Pergo

KOMFORTVARME: Gulvvarme gjør det lunt rundt beina, og gir en jevn og god varme i rommet. Stadig flere velger derfor å installere gulvvarme ved rehabilitering og i nybygg, og kan derved faktisk senke temperaturen i rommet og spare strøm – uten at det går på bekostning av komforten. 

1. Riktig regulering av varmen

En forutsetning for at gulvet ikke skal skades av varmesystemet, er at temperaturen i gulvets overflate ikke blir høyere enn 27 °C. Normalt vil temperaturer opp mot 27 grader føles som nokså varmt. En grunnvarme på omkring 22 – 23 °C er vanligvis tilstrekkelig i et godt isolert hus.

Vær særlig oppmerksom på at salongteppet, peisen, hjørnesofaen og badekaret vil lukke varmen inne, og kan føre til at overflatetemperaturen blir vesentlig høyere der. Ta derfor hensyn til hvordan rommet brukes og innredes når gulvvarmen planlegges.

Temperaturen skal styres med termostater og gulvfølere, og det anbefales å bruke en termostat som gir deg mulighet til å velge og endre førende føler, og som gir mulighet til nattsenking. Pass også på å plassere føleren riktig, slik at den måler på et representativt sted. (Se anbefalinger i faktaboks.) 

Se flere bilder
for varmt gulv

Foto: ifi.no

MAKS TEMPERATUR: Gulvleverandører anbefaler som regel at den maksimale temperaturen i gulvets overflate aldri overstiger 27 °C. Bildet til venstre viser lokal oppvarming og bildet til høyre viser resultatet på parketten. 

2. Tilstrekkelig tørt

Bygger du nytt hus med innstøpt gulvvarme, må du la betongen tørke tilstrekkelig ut før gulvet legges. Gulvvarmesystemet kan brukes for å drive ut fukt fra betongen før gulvet legges, ved at varmen slås av og på i sykluser. Hvordan dette gjøres står beskrevet i utførandestandarden NS 3420-T.

Gulv som er laget av treverk, for eksempel parkett, laminat og andre gulv med kjerne av HDF, reagerer ved store fuktvariasjoner. Har du et trebasert gulv, og det er for høy relativ fuktighet i undergulvet når gulvvarmen slås på for første gang, stiger temperaturen stiger raskt og driver fukt inn i gulvet. Når gulvet så tørker ut igjen, kan det slå sprekker eller begynne å knirke.

Også senere vil temperatursvingninger i gulvvarmen kunne forårsake knirk, knatrelyder, uttørkning og oppsprekking av gulvmaterialet. Det skyldes at tre er et levende materiale som påvirkes av fukt og varme. Dette er helt naturlige egenskaper ved disse gulvene og ingen feil. 

Se flere bilder
vannbåren gulvvarme

Foto: Uponor/Rørkjøp

TØRR NOK BETONG: Når gulvvarmen står på presses restfukt i betongen oppover og fordamper i overflaten. Samtidig virker gulvvarmen som «dampsperre» slik at fuktighet som er under ikke kommer opp mot den tørrere delen av betongen på oversiden av varmekablene. Når gulvvarmen slås av er det viktig å la den være av tilstrekkelig lenge, slik at mer fukt skal kunne vandre opp. Testing av gulvvarmesystemet skal alltid utføres før overgulvet legges.

3. Bruk fuktsperre

Velger du parkett, laminat eller et gulv med HDF-kjerne og legger det på betong eller avrettingsmasse med innstøpte varmekabler eller -rør, må det alltid legges en fuktsperrende folie under gulvet. Dette forhindrer at restfukt fra betongen skader gulvet. 

4. Legg gulvet riktig vei

Når varmekabler og varmerør legges i utfreste spor i plater, skal for eksempel parkettgulv og laminat legges på tvers av disse. Ellers kan noen skjøter havne direkte over rør eller kabel, og da vil det oppstå vertikal bevegelse og sprekkdannelse.

Med en trykkfordelende plate, for eksempel gulvgips, under gulvmaterialet kan alle gulvtyper legges i valgfri retning. Klikk-vinyl må alltid ha en trykkfordelende plate.

5. Jevn fordeling av trykk og varme

Et termounderlag under parkett, laminat, hybridgulv og LVT skal fordele både varme og trykkbelastning jevnt. Det er viktig at underlaget er tilstrekkelig trykkfast, tåler kompresjon og har stor gjenreisningsevne. For dårlig kompresjonsstyrke kan føre til at gulvet knirker eller sprekker opp i skjøtene.

Kablene eller rørsløyfene må være jevnt fordelt over gulvet og ikke legges i samlinger som kan skape lokal overoppheting og uttørking. For å få en god fordeling av gulvvarmen over gulvet, er det bedre å bruke el-kabler med lav effekt per løpemeter og noen flere meter kabel, enn å bruke mer glissent lagte sløyfer med høy effekt. Ved dimensjonering av vannbåren gulvvarme er det viktig å velge riktig dimensjon på rørene for å oppnå tilstrekkelig gjennomstrømning av vannet, samt å unngå samlinger av rør som vil kunne gi overoppheting og ekstrem uttørking lokalt.

Se flere bilder
samling av varmekabler

Foto: Ifi.no

SAMLINGER: Med et varmesøkende kamera er det lett å se hvor varmerørene ligger. Her ligger de alt for tett, slik at temperaturen i gulvet blir for høy og skader i gulvet kan oppstå. 

Mer informasjon
Les mer
Elektrisk gulvvarme

Ved rehabilitering er det vanlig å velge et elektrisk gulvvarmesystem – enten en folie eller matte eller lavtbyggende kabler på nett. Elektrisk gulvvarme kan også installeres innstøpt i betong.

Såkalte løstlagte elektriske gulvvarmesystemer som folier, matter, kabler på nett og lignende brukes som undervarme sammen med stive og kompakte overgulv som parkett, laminat og enkelte klikk-vinylgulv med stiv kjerne. Det er viktig å følge anvisningene til gulvleverandøren og leverandør av underlagsmateriale for gulvvarmen.

Tips!

Varmefolie bør tapes sammen slik at den ikke beveger seg. Folie som ikke er festet godt nok, kan krølle seg under gulvet.

Vannbåren gulvvarme

Vannbåren varme blir lagt i rør fra varmekilden, og fordeles i egne sløyfer til de ulike rommene. Vannbåren gulvvarme fungerer best når den er støpt ned, men rørene kan også legges i sporede gulvplater. Denne løsningen må normalt kombineres med bruk av solide varme- og trykkfordelende plater. Men enkelte parkettgulv som er minst 14 mm tykke, kan legges direkte på tvers av varmerør i slissede plater. Sjekk leverandørens anvisninger. 

Se flere bilder
kamera ser varmekabler

Foto: Chera Westman/ifi.no

VARME GULV: Sammen med de vanligste gulvmaterialene vi har - parkett og laminat - vil gulvvarme fungere fint, under forutsetning av at temperaturen ikke blir for høy, at den er jevn over hele flaten, og at fuktsperre installeres.

Plassering av gulvfølere

Bad med fliser: Gulvføleren plasseres 1 meter innenfor terskelen til badet.

Bad med belegg: Gulvføleren bør plasseres der det er hensiktsmessig for best mulig regulering av temperaturen, gjerne 1 meter ut fra området ved vask eller 1 meter innenfor terskelen. Vær obs på temperaturen blir vesentlig høyere under eventuelle baderomsmatter, skittentøykurver og andre tette gjenstander.

Oppholdsrom med parkett/laminatgulv: I oppholdsrom brukes en romføler som førende føler, sammen med en begrensningsføler i gulv. Disse plasseres der det er hensiktsmessig for best mulig regulering av temperaturen. Vær obs på temperaturen blir vesentlig høyere under eventuelle sacco-sekker, salongtepper, møbler med tett sokkel og andre tette gjenstander.

Stue/kjøkken i åpen løsning med sammenhengende gulvflate: I boliger med åpen planløsning, må en sammenhengende gulvflate holde samme temperatur overalt. Altså bør det ikke være flere varmesoner i samme gulvflate. Ved flere varmesoner skal termostatene kalibreres opp mot hverandre.

Tips!

Gulvvarmesystemer bør aldri skrus helt av om sommeren. For å unngå kondensering og fuktvandring, anbefales at varmen i gulvet ikke går under 15 grader.

Faglig bistand

Artikkelen er utformet i samarbeid med gulvfakta.no, der gulvfaglig og teknisk personell fra hele gulvbransjen samarbeider om nøytral, uavhengig fakta og informasjon om gulv og bruk av gulvmaterialer. 

Hele teksten om gulvvarme og gulvunderlag.


Finn din nærmeste
Mest lest
Annonse
HappyHomes annons
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.