Merknad om ansvarsfraskrivelse

Jeg er selv ansvarlig for å sørge for at regler for opphavsrett av bilder overholdes når jeg laster opp bilder til moodboardet, og er innforstått med at jeg ikke kan benytte bilder fra en tredjepart uten godkjenning. Ifi.no er ikke ansvarlige for bruk av brukernes bilder i moodboardet, og fører ingen kontinuerlig kontroll av ekstern bildebruk.

Bilder hentet fra ifi.no og moodboardets eget galleri er kun ment til privat bruk, og jeg kan ikke benytte disse kommersielt uten avtale.