IFI logo
Se flere bilder
Et totalprosjekt av fasader

Foto:

Et totalprosjekt av fasader

Malermestrene Brendmoe & Kirkestuen AS i Oslo er med sine 80 ansatte landets største malermesterfirma. Det har sin opprinnelse fra 1929 og John Brendmoe er nå er tredje generasjon i firmaet. Brendmoe ble fusjonert med malermester Kirkestuen i 1998.

IFI

IFI
Publisert (oppdatert )

Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev, med nye artikler og nyttige tips 2-3 ganger i måneden.

Følg ifi.no på Facebook, TikTok og Instagram.

Dele
Annonse

Malermestrene Brendmoe & Kirkestuen er spesialist på totalrehabilitering av fasader. Firmaet inngår totalkontrakter på alle arbeider som utføres. Brendmoe & Kirkestuen har til sammen åtte malermestere med forskjellige kompetanseområder som gjør at de leverer alt innen malerarbeid og gulvlegging. I totalprosjekter inngår rehabilitering av vinduer og tak - alt som bør gjøres når stillasene kommer opp. Og ikke minst har Brendmoe & Kirkestuen har en muravdeling på 30 egne murere som naturlig inngår i rehabilitering av fasader.

-Vår spisskompetanse er på gårder med dekor og stukkatur. Vi utfører ca. 70 fasadeprosjekter i løpet av en sesong, en sesong som hovedsakelig strekker seg fra mars til november, forteller malermester Ole Chr. Kirkestuen.

Frimurerhjemmene på Bygdøy var en typisk rehabilitering i hovedsesongen - med oppstart i april 2002 og ferdigstillelse i august. Det kreves mye spisskompetanse å gjennomføre et totalprosjekt innenfor den tidsrammen. Av Frimurerhjemmene ble to bygg rehabilitert for tre år siden; denne gangen sto ytterligere tre for tur.

-Det var av stor betydning for oss at fasadene skulle utføres teknisk riktig i forhold til de produkter som opprinnelig var benyttet på fasadene. Vi tok kontakt med Magnus Freberg i STS, leverandør av silikatmaling og systemer til mur og puss. I samarbeid kom vi fram til faglig-tekniske løsninger som ivaretar byggets originale stand, fortsetter Ole Chr. Kirkestuen.

Bygningene så ikke bra ut; de bar sterkt preg av forfall. Første steg var en kjemisk malingfjerning av alle flater ved hjelp av et høytrykkssystem. Deretter ble all tynnpuss med vedheftsbrudd eller luftlommer mellom mørtel og tegl hugget ned. Nedbrutte fuger ble så etterspekket som en egen operasjon. Alle flater ble pusset/slammet med en sekkeskuringsmørtel. Gesimser og kvadere (dekorfirkantene på fasadene) ble banket ned og pusset med fiberarmert kalksementbasert mørtel. Dette ble valgt fordi den kan benyttes på eksisterende mørtel og tåler store variasjoner i tykkelse. Fasadene er så grunnet med Keim Contact Grov og overmalt med ett strøk Keim Granital Silikatmaling. Fargen er så hvit som den kan bli, kritthvit, mens de nevnte kvadere har fått en beige farge for å fremheve disse.

Finn din nærmeste
Annonse
Nyhetsbrev
Motta tips og ideer!

Vi sender 1-2 ganger månedlig ut nye tips og ideer, register deg her.