Porsgrund Bad annons
Bli inspirert - Se galleri her
I DAG
  °
I MORGEN
  °

IFI.NO FORUM

Akrylfug

 1
 
  • Poengsum: 1
  • Innlegg: 4

I dagens (27/10) nyhetsbrev fremgår det under "Malerens beste venn ?" at akrylfug ikke skal benyttes i innvendige gipshjørner. Hva med et hjørne der betong- møter gipsvegg ?

1
 2
 Chera Westman
  • Poengsum: 31
  • Innlegg: 25

Ved alle møter mellom konstruksjonsdeler, vil bevegelser kunne oppstå. Betong- og gipskonstruksjoner beveger seg på ulik måte og i forskjellig grad. Da oppstår skader i form av små riss og sprekker i overflaten.

I utførandestandarden for innvendige maler- og beleggarbeider (NS3420-T) anbefales å bruke papirstrimmel og sparkel i stedet for akrylfug, fordi det over tid gir de minste skadene og er enklest å utbedre. Mange hjemmefiksere sverger imidlertid til akrylfug, fordi det oppleves som enklere enn alternativet. Også en god del håndverkere gjør på den måten, men da må de stå ansvarlig for utbedring av skadene i etterkant, fordi de har utført arbeidene på en måte fraviker fra standarden.

Beste måte å håndtere overgang mellom gips og betong – enten det handler om et innvendig hjørne eller overgang mellom himling og vegg – er med såkalt flatstrimling.

Først må du sjekke at åpningen er mindre enn 3 mm mellom flatene som skal sparkles. Er åpningen større, skal den fylles med en kjemisk herdende masse, altså en gipssparkel. Da den er herdet, legges papirstrimmel på gipsveggen og inn mot betongflaten. Strimmelen skal ikke brettes inn i hjørnet, men legges flat på gipsveggen og skyves så langt inn mot betongkonstruksjonen som mulig. Denne teknikken blir altså kalt flatstrimling.  

Strimmelen skal legges i våt sparkelmasse, og overflødig sparkelmasse skal strykes vekk samtidig som strimmelen presses inn mot underlaget. For et godt resultat er det viktig å få på nok sparkelmasse til å feste strimmelen i! Deretter sparkles strimmelen ut mot underlaget, slik at overgangen mellom strimmel og platevegg blir usynlig, før veggen overmales. 

Håper dette var svar på spørsmålet! 

Lykke til,

Hilsen 

Chera Westman, desksjef ifi.no

3
 3
 
  • Poengsum: 1
  • Innlegg: 4

Takk for rask tilbakemelding og et meget avklarende svar.

0
 1
 
  • Poengsum: 0
  • Innlegg: 0
0
Rapporter

TilTak annons