Stoltheten ved Sognefjorden

Ved Sognefjorden, der landets lengste fjord er på det bredeste, ligger Balestrand med landemerket Kvikne´s Hotel. Kvikne´s er inne i sitt tredje århundre som turistattraksjon.

Hotellet er idag ett av The Prominent Hotels of the Fjords, fem tradisjonsrike, familiedrevne hotell ved de mest kjente fjordene. De fire andre er Solstrand (Osøyro), Ullensvang (Lofthus), Alexandra (Loen) og Union (Geiranger), alle en del av et utbygget tursystem på Vestlandet. Men det er Kvikne´s som bærer den lengste historien med lokal gjestgivertradisjon helt tilbake til 1752.

Fra sjøsiden er Kvikne´s Hotel et slående syn, en helhetlig trebygning som ble til ved flere utbygginger. Bakenfor kneiser også murbygningen som kom til på 1970-tallet. Den store bygningsmassen krever selvsagt mye vedlikehold. Malermester Bjørn Ståle Sunde har et snart tyve år gammelt forhold til Kvikne´s, hvor det foregår en form for rehabilitering nesten hvert år - utvendig som innvendig.

-Vinterstid står det ofte ganske hardt på fasaden vendt mot fjorden og det kan være temmelig snøtungt i Balestrand. Dette gir påkjenninger på treverket og vi kommer stort sett hver vår for å se om noe bør gjøres. Fasaden mot sjøsiden har holdt seg godt i mange år nå, men der vi ser det begynner å bli slitt foretar vi flekkbehandlinger, forteller malermester Bjørn Ståle Sunde.

Fire generasjoner Kvikne

Det var ikke mange senger disponible da Ole Kvigne kjøpte Holmen Gjestgiveri med landhandel og båthus i 1877. Påbygginger skjedde i ´80, ´84 og ´85. Vestlandets fjorder opplevde en rivende turistutvikling mot slutten av århundret og Ole Kvikne innså at det måtte bygges et større hotell. Et nytt hotellbygg sto ferdig i 1890 ved siden av det opprinnelige, et bygg som ikke lenger eksisterer fordi enda et nybygg sto ferdig fire år senere. Det er den eldste delen av det nåværende trehotellet, fløyen til høyre sett fra sjøsiden.

Vestdelen fra 1890 ble erstattet med et nytt i sveitserstil tilpasset den østre del. Med 200 sengeplasser var Kvikne´s blitt det største fjordhotell i landet. Og den karakteristiske fasaden var på plass som en enhet.

I 1916 overtok Sigurd Kvikne etter sin far Ole. Og amerikanske turister kom til de norske fjorder med den nye cruisefarten. I 1935 døde Sigurd Kvikne og kona Marta overtok driften.

Etter andre verdenskrig, på 50-tallet, kom en ny form for turisme til Vestlandet, nemlig bussreisene. I 1956 var det klart for den tredje generasjon i hotellets ledelse; Per Kvikne fikk nå ansvaret sammen med sin mor Marta. En ny  hotellutvidelse tok form tidlig på 60-tallet og nå brøt man med trebebyggelse i sveitserstil: Første byggetrinn i funkisstil og betong, i det som nå kalles høyblokka, sto ferdig i 1965. Tredje og siste utbygging ble avsluttet i 1973, noe som førte Kvikne´s kapasitet opp i 400 senger fordelt på 230 rom, slik det er den dag i dag. I 1991 døde Per Kvikne, hvorpå kona Mulla overtok ansvaret. Nå er det fjerde generasjon, Sigurd Kvikne, som leder virksomheten sammen med sin mor.  

Les mer i Fargemagasinet 03/2002

©ifi 2002/Fargemagasinet 2002

  Disse gjorde arbeidet:

Firmaet Malermester Bjørn Ståle Sunde   Dette ble brukt:
   Min huskeliste

Les også: