Regler for bruk av materiell på ifi.no

Innhold og layout på nettsiden er opphavsrettslig beskyttet. Dette innebærer at alt stoff eies av IFI.

Illustrasjonsfoto

Dersom du ønsker å bruke bilder fra artikler på ifi.no som illustrasjon i artikel enn det som er opprinnelig tema, kontakt ifi@ifi.no for godkjenning før publisering. 

Innholdet er imidlertid til fri bruk gjennom andre redaksjonelle kanaler mot korrekt kreditering.

Kreditering

Tekst og bilde skal krediteres på nøyaktig samme måte som i artikkelens byline. Både journalistens eller fotografens navn og ifi.no eller eventuell annen aktør skal kildehenvises. Om ikke journalist og fotograf er oppgitt skal det kun henvises til ifi.no.

Ved gjengivelse på andre nettsider, skal det stå "Artikkelen er levert av ifi.no" med aktiv lenke.

Journalisttilgang

For å få tilgang til bilder i høyoppløselig format må man registrere seg under Pressepålogging. Man får tilgang umiddelbart etter registrering.

Kommersiell bruk

Innholdet kan i noen tilfeller også benyttes kommersielt, men dette skal alltid klareres på forhånd. Ta kontakt med Kristian Owren på telefon 67 55 46 87 eller e-post kristian@ifi.no for mer informasjon.


Les også: