ANNONSEFORMAT OG PRISER

(kontakt oss for oppdaterte priser)
Format (BxH) Netto Satsflate UTF. Brutto Pris
1/1 side 278 x 208 mm 286 x 216 mm kr 29.200,
1/2 side 278 x 104 mm 286 x 108 mm kr 17.200,-

Spesialplassering + 10%

Utgave Materiellfrist Utgivelse
Prosjektmagasinet nr. 1 29.09.2017 uke 41
Materiell

Høyoppløselig PDF
Sendes annonse@ifi.no – merket Fargemagasinet

Ta kontakt med:
Anita Madshus
Telefon: 90 11 06 88
Epost: anita@a2media.no

Det tas forbehold om prisjusteringer per 1. juli 2016.
Årsavtaler eller annonser tegnet før denne dato berøres ikke av en eventuell prisøkning. Byråprovisjon 3,5 %.

OPPLAG OG INFORMASJON

Nr. 1. Butikker og kjøpesentre
Nr. 2. Helse- og undervisningsbygg
Nr. 3. Kontorbygg
Nr. 4. Hoteller

Magasinet vil inneholde presentasjoner av nylig gjennomførte prosjekter med fokus på valg av overflateprodukter.

7.000

I OPPLAG

Kontakt oss

A2media AS
Postboks 2, 2271 Flisa


Hilde Holtekjølen
Telefon: +47 90 12 70 06
Epost: hilde@a2media.no

 
 
 

Captcha Image